Lettergrootte: A A A

Pleeggezin gezocht

Pleegouders zijn onze beste ambassadeurs. Zij kunnen als geen ander aan u vertellen wat het is om pleegouder te zijn. U bent welkom op zaterdag 4 oktober van 14.00-17.00 uur.

De deelnemende pleeggezinnen van Parlan wonen in de  volgende gemeenten:
•Alkmaar,
•Langedijk (Scharwoude),
•Hollands Kroon (Anna Paulowna)
•Den Helder
•Texel
•Stede Broec (Bovenkarspel)
•Medemblik (Nibbixwoud en Wognum)
Een week voor de open dag maken wij de adressen bekend. Schroom niet om bij ze op bezoek te gaan. Dat vinden ze echt leuk!

Pleegzorg blijft nodig. Ook in 2015
 
Vanaf 1 januari 2015 valt Jeugdzorg, en dus ook pleegzorg, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ons doel is het onderwerp hoog op de agenda van de politiek te krijgen. En natuurlijk doen we het ook om aan te geven dat er altijd pleegouders nodig zijn.

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld.

Parlan pleegzorg heeft in 2013:
824 pleegkinderen* met ruim 550 pleeggezinnen geholpen.
Regio Kop van NH                              215 pleegkinderen
Regio Noord-Kennemerland               275
Regio West-Friesland                         242
Overig:                                                  92
*Pleegkinderen: aantal naar regio van herkomst. Dat betekent de woonplaats van het pleegkind.

De volgende informatie avond is op maandag 6 oktober

Bekijk hier een filmpje over een pleegkind.
Bekijk hier een filmpje over een moeder van een pleegkind

Veelgestelde Vragen

Kan iedereen pleegouder worden?Wilt u pleegouder worden, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld tenminste 21 jaar zijn. Parlan vraagt voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Uw leefsituatie dient stabiel te zijn en het is belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En dat u tijd en ruimte heeft om voor een pleegkind te zorgen.
Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?Ouderschap is het exclusieve recht van ouders en is niet overdraagbaar. Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Daarnaast worden ouders betrokken bij het opstellen van het trajectplan. Daarin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening en de afspraken, bijvoorbeeld over een bezoekregeling, vastgelegd.
Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders en pleegouders?Een goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind heel belangrijk. Ouders houden een belangrijke rol in het leven van hun kind. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken.
Wat is het verschil tussen vrijwillig en justitieel?Als u zelf hulp heeft gezocht en u stemt in met de plaatsing van uw kind in een pleeggezin, is dat een vrijwillige plaatsing. Als de kinderrechter beslist dat uw kind in een pleeggezin wordt geplaatst, dan noemen we dat een justitiƫle plaatsing.
Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
TEL: (088) 124 00 00
Facebook Twitter