Lettergrootte: A A A

Aanmelding

Bureau Jeugdzorg (BJZ) is de ingang naar Jeugd & Opvoedhulp en beoordeelt elk verzoek om hulp. Ook voor onze hulp komt u daarom over het algemeen eerst met hen in contact. BJZ voert enkele vormen van hulp zelf uit.
Bel voor advies, ondersteuning en hulp met BJZ, 088-7778000 of kijk op www.bjznh.nl

Als BJZ vindt dat hulp nodig is, verwijzen zij het kind of de jongere in overleg met de ouders, pleegouder of verzorgers naar een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp (bijvoorbeeld Parlan). Zij geven een indicatie af en sturen die naar onze afdeling Toegang Parlan.
Toegang Parlan bekijkt of de indicatie juist is, beoordeelt of de hulpvraag bij Parlan past. Als dit zo is, zoekt Toegang Parlan naar een passend hupaanbod en zorg zij dat de cliënt op de juiste afdeling van Parlan komt.
De betreffende afdeling spreekt samen met ouders en kind of jongere en de contactpersoon van BJZ een afstemmingsgesprek af. Naar aanleiding daarvan wordt een hulpverleningsplan opgesteld.

Uitzonderingen
Alle crisisaanmeldingen lopen via de crisisdienst van BJZ, 088 777 88 87. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 lopen crisisplaatsingen via Toegang Parlan. Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen verlopen aanmeldingen voor een crisisplaatsing via de bereikbaarheidsdienst van onze afdeling Pleegzorg (06 53 81 50 38).
Er wordt buiten werkdagen alleen geplaatst voor een noodbed. Dat is een plaatsing tot de eerstvolgende werkdag. Op de eerstvolgende werkdag neemt de plaatsende instantie contact op met Toegang Parlan om te overleggen over een (eventuele) reguliere crisisplaatsing.

Een kind of jongere en zijn of haar ouders of pleegouders komen meestal na een verwijzing door BJZ bij Parlan terecht. We kunnen sommige vormen van hulp zonder indicatie bieden. Dan kan een cliënt rechtstreeks terecht bij Parlan. Voorbeelden hiervan zijn: Coaching, BSO+ en trainingen.
Bel voor informatie over deze vrij toegankelijke zorg het Projectbureau, (088) 124 00 02 of stuur een e-mail

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Judith Wit, Erny Slink of Sylvana de Roo van Toegang Parlan, (088) 124 00 02

Veelgestelde Vragen

Hoe en wanneer kan ik me aanmelden voor een stageplek?Wanneer jij je kunt aanmelden, staat op de website bij professionals, stage. Je moet je dan registreren op de pagina ‘Werken bij Parlan’. Nadat je een nieuw account voor je zelf hebt aangemaakt koppel je je aan de vacature voor stagiaires. Je sollicitatie wordt enkel in behandeling genomen als je solliciteert via onze website. Lees ook het kopje "aanmelding en selectie" onder stagelopen bij Parlan.
Kan ik al in het tweede jaar stage lopen?Nee. In principe pas in het derde jaar. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld bij een verkorte opleiding.
Kan ik een open sollicitatie sturen?Ja, dat kan. Je kunt je registreren en je gegevens achterlaten op de pagina Professionals/werken bij Parlan. Je gegevens worden opgenomen in een bestand van sollicitanten.
Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
TEL: (088) 124 00 00
Facebook Twitter