Parlanpanel imago
home
      

Peiling imago

Resultaten tweede onderzoek naar Beeldvorming

Dit ParlanPanel ging over het imago van Jeugdhulp in het algemeen en Parlan in het bijzonder.
  • Hoe kijken onze cliënten tegen ons aan?
  • Welke dingen beïnvloeden het beeld dat cliënten van ons hebben; zowel positief als negatief?

Een vergelijkbare onderzoek met een vergelujkbaar thema hebben we ook in de winter van 2015 gedaan. Ruim de ruim helft van de ParlanPanelleden heeft dit keer de peiling ingevuld. Het aantal is nog niet groot genoeg om ‘harde’ te conclusies trekken. Hieronder staat een samenvatting van de resultaten.

 

Imago

Ruim 70% had geen moeite om jeugdhulp aan te vragen vanwege het imago. Die zorgen die men eventueel had hadden betrekking op wachtlijsten, fouten van hulpverleners en heel soms angst voor uithuisplaatsing.
AFSPRAAK: We zijn blij dat driekwart geen hoge drempel ervaart richting jeugdhulp. We hebben onlangs de wachttijden onderzocht en we spreken af dat we in de nabije toekomst publiceren wat de wachttijden zijn.
 

Media

Het grootste gedeelte van het panel vindt dat de media vaak te negatief  bericht over jeugdhulp. De berichten over Parlan vindt het Panel over het algemeen in evenwicht en eerlijk. Een kwart vindt de berichtgeving over Parlan (te) negatief.
De informatie gegeven door de eigen hulpverlener is voor de meesten de belangrijkste bron van informatie. Maar ook de website, het netwerk, andere cliënten en social media spelen een rol.
AFSPRAAK: In onze eigen berichtgeving proberen we positieve nieuwsberichten naar buiten te brengen en eerlijk te reageren op negatieve berichten.
 

Imago na afloop van de hulp

Het beeld van de jeugdhulp wordt enerzijds bepaald door de media, maar ook door eigen ervaringen. Vandaar dat we gevraagd hebben naar deze eigen ervaringen en de invloed op het beeld van de jeugdhulp.
Voor ruim de helft is het beeld van de jeugdhulp na de hulp niet veranderd. Voor iets meer dan een kwart is het beeld verbeterd en bij 1 op de 5 verslechterd.
Verreweg de meesten zouden Parlan aanraden aan een ander gezin, 1 op de 5 niet.
 
Parlan wel aanraden omdat; Parlan niet aanraden omdat;
  • We met een open mind zijn benaderd, onze hulpverlener veel kennis heeft en weet hoe de draadjes tussen de instanties lopen. Fijn om zo’n vraagbaak te kunnen aanspreken!
  • Zeer professioneel & behulpzaam
  • Parlan de enige hulpverlenende instantie is die werkelijk het beste voor het kind en de ouders wil. Dit i.t.t. tot ervaringen met andere organisaties.
  • Ze luisteren niet alleen naar de ouders maar ook naar het kind. Geen wijzende vingers maar begrip
  • Het aanbod is op maat. Veel aandacht en tijd voor luisteren en gepaste zorg. • Er te weinig pleeggezinnen zijn
  • Meer bezig met pleeggezinnen werven dan houden.
  • Er onvoldoende besef is van waar pleegouders tegenaan lopen.

Invloed transitie

In de transitie ging de regie over de zorg van de provincie naar de gemeenten om zo de zorg dichter bij de cliënt te brengen. De transitie startte in 2015. Nu na 3 jaar is het een goed moment om te kijken of dit iets verbeterd heeft.
Driekwart geeft aan dat het imago na de transitie niet verbeterd is. Panelleden noemden: lange wachtlijsten, bureaucratie, slechte communicatie en gebrek aan kennis bij de gemeente.
 
Afspraak: We zetten ons in de samenwerking met de gemeenten in voor goede samenwerking en (kennis)overdracht en duidelijke informatie.
 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk