Training pittige jaren
home
      

Training Pittige jaren

Pittige Jaren, de vertaling van “Incredible Years", is een gedragstherapeutische oudertraining die door het NJI effectief bewezen is en door Richtlijnen aangewezen.​
 

Voor wie

De training  is gericht op ouders van jonge kinderen (van 3 t/m 8 jaar) met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding. Het gaat om kinderen die dwars, opstandig of agressief gedrag vertonen. Hierbij kun je denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan. ​
 

Doel

Het doel van Pittige Jaren is het gedrag en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden door middel van veranderingen in het opvoedingsgedrag van de ouders. De groep varieert van van 6 tot 16 ouders. ​
 

Hoe ziet de training er uit

Er wordt gewerkt met bestaande videofragmenten, groepsdiscussies en rollenspelen, waardoor ouders ervaren meer controle te hebben en beter in staat zijn om oplossingen te bedenken en op adequate wijze te anticiperen op het gedrag van hun kind. ​
 
Ouders bespreken in de training hun eigen problemen en vinden hier zelf een oplossing voor, waarmee wordt geoefend in de bijeenkomst en vervolgens ook thuis aan de slag wordt gegaan.
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: spelen met je kind, prijzen & belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag.
 

Wie geven de training en wanneer is de training

Bij Parlan verzorgen Jannie Kroon-Zuidema, Petra Becker en Stéphanie Ates de training. Bij voldoende aanmeldingen start de eerste groep na de zomervakantie op maandag 24 augustus 2020 in Hoorn.
 

Meer info

Terug naar overzicht trainingen


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk