home
      

Oproep basisscholen:
Doneer je schoolhek en help pleegouders werven

-Alkmaar, wethouder Jeugdhulp Elly Konijn-Vermaas roept basisscholen in Alkmaar op om een spandoek aan hun schoolhek te hangen en zo aandacht te vragen voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Daltonschool Liereland en Montessorischool De Cilinder trappen de actie af. Wie volgen?
 
Elly Konijn-Vermaas: ‘Scholen bouwen elke dag mee aan de toekomst van de kinderen in onze gemeente. Dat is geweldig! Want ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Helaas is dit niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen kunnen door omstandigheden tijdelijk niet thuis wonen. Gelukkig zijn er pleegouders, die deze kinderen dan een tijdelijk een ander thuis bieden. De gemeente Alkmaar draagt pleegzorg daarom een warm hart toe! Op dit moment zijn er ongeveer 50 kinderen die op een passende plek in een pleeggezin wachten. Daarom is deze actie zo belangrijk.’
 
Margriet Hoekstra, directeur: ‘Scholen zorgen, net als pleegouders, voor een warme en veilige plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en thuis voelen. Als school steunen wij daarom de actie ‘doneer je schoolhek’ om pleegouders te werven. Ik hoop dat ouders zich afvragen ‘Waarom zou ik het niet doen?’
 
Scholen kunnen zich aanmelden voor een spandoek via pr.com@parlan.nl
 
Maandag 12 februari organiseert de gemeente Alkmaar samen met de pleegzorgaanbieders Parlan Jeugdhulp, Kenter Jeugdhulp, William Schrikker pleegzorg en het Leger des Heils pleegzorg in Alkmaar een informatieavond over pleegzorg. De gemeente stelt de Prinsenzaal hiervoor beschikbaar. Opgeven kan via www.parlan.nl Wethouder Konijn-Vermaas opent de avond.
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk