home
      

Parlan (bijna) AVG-klaar

Alle ICT-systemen voldoen aan de nieuwe wetgeving

 
Eind mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zijn zich druk aan het voorbereiden. Met nieuwe procedures, aanpassingen op software, geven van informatie. Parlan ook.
22 april jongstleden stond beleidsmedewerker Yolande Harff inwendig te juichen. De update van de websites van Parlan was succesvol verlopen. “De aanmeldingen van cliënten, maar ook sollicitaties en vragen en klachten komen via onze sites binnen”, vertelt Yolande, “Dat zijn uiterste gevoelige gegevens waar we zorgvuldig mee moeten en willen omgaan. Vandaar dat onze focus als eerste daarop lag.”
 

Yolande Harff

Al eerder zijn procedures, protocollen en andere beleidszaken geanalyseerd en waar nodig aangepast. Parlan is goed op weg, maar nog niet klaar, vindt Yolande: “Je kunt je technische zaken nog zo goed dichtgetimmerd hebben, het gedrag van collega’s vormt het grootste risico op datalekken. Daarom doe ik samen met een collega een korte toernee langs afdelingen. Om aandacht voor het onderwerp te vragen, uitleg over de AVG te geven, maar ook om voorbeelden uit de praktijk te laten zien.“ En tips te geven hoe je privacy risico’s soms met simpele toetscombinaties kan verminderen. “Als we vertellen dat je met windows-toets + L je computer op slot zet, zie je iedereen driftig schrijven.”
 
Een serie artikelen over de AVG op het Intranet van Parlan wordt goed gelezen. Dat blijkt uit de tientallen vragen van collega’s die binnenkomen. Yolande: “Daar zijn we blij mee. Want wie vraagt wordt wijs. En wijzelf dus ook. En we gaan door. De privacy van onze cliënten verdient voortdurende aandacht.”
 

Meer informatie over de AVG bij Parlan

Yolande Harff, yolande.harff@parlan.nl
 
Keer terug naar uw mail om het volgende bericht in de nieuwsbrief van Parlan te lezen.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk