home
      

Parlan is (bijna) AVG klaar

Eind mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zijn zich druk aan het voorbereiden. Met nieuwe procedures, aanpassingen op software, geven van informatie. Parlan ook.

Wat is er veranderd ten opzicht van de vorige wetgeving?

  • Er moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden vastgesteld. Voor Parlan is dat Yolande Harff, senior beleidsmedewerker bij het Kennis- en InformatieCentrum Jeugd. De taak van de FG is het privacybeleid te toetsen, risico’s en fouten te signaleren en advies uit te brengen. 
  • Datalekken moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en kunnen zwaarder worden beboet dan voorheen. 
  • Er moet een wettelijke grondslag worden vastgelegd voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor Parlan geldt dat gegevens worden verwerkt met als grondslag toestemming van de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
  • De risico’s van privacyschending of datalekken moeten systematisch in kaart worden gebracht door een Privacy Impact Assessment (PIA). Parlan deed dit al sinds 2015 met een frequentie van 2 jaar. 
 
Yolande Harff: "Parlan is goed op weg, maar nog niet klaar."
 

Wat betekent de AVG concreet voor pleegouders?

  • De gegevens van het pleegkind mogen niet gedeeld worden met derden die niet direct bij de hulp betrokken zijn, zonder dat er toestemming van de gezaghebbenden is.
  • Met de pleegzorgwerker kan dat dus wèl.  De gegevens van pleegouders mogen evenmin zonder toestemming met derden worden gedeeld. Dat was in de vorige wet overigens ook al zo. 

Een paar voorbeelden uit de praktijk.
Let op met foto's!

  • Een leuke foto van een bezoekdag. Een foto is een bijzonder persoonsgegeven, dus de foto mag niet verspreid worden zonder toestemming van iedereen die er op staat. Onder de 12 jaar is toestemming van de gezaghebbende nodig, vanaf 12 t/m 15 jaar is toestemming van de gezaghebbende en het pleegkind nodig, vanaf 16 jaar en ouder toestemming van het pleegkind nodig.
  • Nog een keer een leuke foto van lief spelende kinderen. Die stuur je natuurlijk naar ouders. Alleen, het net zo lief spelende buurjongetje staat er ook op. Geen punt als zijn ouders ermee instemmen, anders toch maar even bijsnijden. 
  • Een mailtje met meerdere mensen in de cc. Dit betekent dat iedereen elkaars emailadres heeft.  Dat is niet erg als dat adres toch al bij iedereen bekend was, maar het is goed hier alert op te zijn. 
  • Whatsapp is handig, maar eigendom van Facebook en daarmee onder de Amerikaanse wetgeving vallend. Dus echt inhoudelijke en privacygevoelige zaken liever op een andere manier delen. 
 
Heeft u vragen? Stel ze aan uw pleegzorgbegeleider.
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk