home
      

Tijdelijke aanmeldstop voor j-GGZ eindigt per 15 september 2018

De tijdelijke stop gedurende de zomermaanden op aanmeldingen voor de j-GGZ wordt beëindigd. Nieuwe cliënten kunnen zich weer per 15 september aanmelden voor j-GGZ hulp.

De maatregelen die wij hebben genomen om de wachtlijst en de wachttijd omlaag te brengen (o.a. uitbreiding van uren en aannemen van nieuwe collega’s) hebben effect gehad. Het aantal wachtenden voor de j-GGZ is gedaald.
In sommige gevallen kan het iets langer duren voordat het resultaat merkbaar is.

De vraag naar j-GGZ zorg blijft onverminderd hoog. We verwachten dan ook niet dat de wachtlijst of wachtijd volledig verdwijnt.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk