Hulp voor jongeren die vastlopen in hun rouwproces
home
      

Hulp bij verlies voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun rouwproces

De meeste jongeren zijn veerkrachtig en kunnen een ingrijpend verlies goed verwerken. Ze leren te leven met verlies, veroorzaakt door het overlijden van een ouder, een scheiding of door het niet thuis kunnen opgroeien. Maar er zijn ook kinderen die vastlopen in hun rouwproces. Voor deze groep jongeren heeft Parlan Hulp bij Verlies.

“Als jongeren vastlopen in hun rouwproces kunnen ernstige emotionele en psychosociale problemen ontstaan”, zegt Mirjan de Jong-Kolthof, rouw- en verliesdeskundige bij Parlan. Deze kinderen hebben geen lichte, maar ernstige klachten. Ze zijn bijvoorbeeld lange tijd neerslachtig of in zichzelf gekeerd, vertonen agressief gedrag naar zichzelf of blijven zoeken naar hun overleden vader of moeder. Voor deze jongeren geldt dat hun ontwikkeling over een langere periode stagneert.”
 

Intakegesprek

Hulp bij Verlies wordt zowel in groepsverband als individueel gegeven. “We beginnen met een intakegesprek om de problematiek in kaart te brengen. Op basis daarvan kiezen we de aanpak die het best bij de jongere past. Elk rouwproces bestaat uit een aantal fases, zoals het erkennen van het verlies en het herkennen van de daarbij horende emoties. De volgende stap is het leren leven met dit verlies om uiteindelijk weer de verbinding met jezelf te vinden en grip op je leven te krijgen.” 

Grip
 “In een veilige omgeving krijgt iedereen de ruimte om haar of zijn verhaal te delen. Uit ervaring weten we dat het even duurt voordat jongeren zich veilig genoeg voelen. En juist dat delen heeft voor jongeren een helende werking. Dan ervaren ze dat ze niet alleen zijn.
 
Hulp bij Verlies geeft jongeren weer grip op hun leven. Want ook al is het verlies nog zo zwaar, met de juiste hulp krijgen zij hun leven weer op de rit.”
 

Aanmelden voor nieuwe training

Voor informatie en consultatie, neem contact op met Toegang Parlan, 088 124 00 02 of mail toegang@parlan.nl
Meer info over deze training bij Mirjan de Jong (Alkmaar), Saskia van Baal (Kop van NH) of Anita de Bode (West-Friesland). Bel 088-124 00 00 en u wordt doorverbonden met een van deze collega's.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk