home
      

Verslag jaarvergadering Pleegouderraad (POR)

Jaarvergadering pleegouderraad 2018De Pleegouderraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering. Om te laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben ondernomen en om de plannen voor dit jaar te presenteren. Dit jaar was ook Jongwijs te gast, een netwerk van jongeren. Leuk dat er zo veel pleegouders gekomen zijn.

De voorzitter, Danielle van den Mosselaar, opende de vergadering en besprak het jaarverslag. Hierna gaf ze het woord aan Dennis. Dennis van den Brink is coördinator van Jongwijs. Jongwijs is een landelijk netwerk van jongeren tussen de 18 en 30 jaar die opgegroeid zijn in pleeggezinnen. Een aantal van deze jongeren waren aanwezig en deelden hun ervaringen met de aanwezige pleegouders.

Aan de hand van een aantal vragen en opdrachten moesten de aanwezigen via observeren de juiste antwoorden zien te vinden. Zo blijkt dat observatie en inschatten soms heel anders is dan de werkelijkheid.  Een interactieve manier van kennis maken met elkaar.

Bjorn en Iris, de jongeren vanuit Jongwijs, vertelden hun verhaal over hoe zij in een pleeggezin zijn terecht gekomen, hoe zij dit hebben ervaren en hoe het nu met hen gaat. Er werd volop gebruik gemaakt om vragen te stellen. Aansluitend vertelden Serena en Joshua, beide jongeren opgegroeid in pleeggezinnen onder begeleiding van Parlan, hun verhaal.

Na afloop werd er nog lang nagepraat. Mede dankzij de indrukwekkende verhalen gingen de mensen met energie naar huis. Het was een geslaagde avond!

Truus van den Berg, lid van de Pleegouderraad

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk