home
      

​Nieuws uit de regio

Doen wat nodig is

Voor ieder kind (en gezin) maken we een plan op maat. Dat betekent ook dat onze hulp flexibel ingezet wordt. Wat nu nodig, kan volgend jaar niet meer nodig zijn. Hieronder vindt u een selectie van berichten die aansluiten op vragen vanuit de gemeente, verwijzers of kinderen (en gezinnen).

 

Aanmelden voor hulp

Verwijzers moeten eenvoudig en efficiënt kunnen aanmelden. Daarom bieden wij ze een eenduidige aanmeldroute voor jeugdhulp en jeugd GGZ via www.aanmeldenbijparlan.nl  Lees meer.

 

Adviespunt jeugdzorgplus

Transferium Jeugdzorg wil de in- en terugstroom van jongeren naar de JeugdzorgPlus structureel verminderen. Het gebeurt steeds vaker dat wijkteams ons vragen om vanuit onze expertise mee te zoeken naar andere behandeloplossingen dan opname in de JeugdzorgPlus. Dit doen wij uiteraard graag en willen wij met ons Adviespunt JeugdzorgPlus blijven stimuleren. Lees meer
 

Deskundig in Jeugdhulp

DeskundigInJeugdhulp is het platform voor jeugdhulporganisaties, scholen, lokale teams van gemeenten, kinderopvang en andere professionals in de pedagogische omgeving van kinderen in Noord-Holland en Utrecht. Op DeskundiginJeugdhulp worden trainingen en workshops voor professionals aangeboden door professionals. Zo houden we de kosten laag. Lees meer
 

Perspectiefplan voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Parlan begeleidt op diverse plekken in Noord-Holland gevluchte kinderen naar zelfstandigheid. Deze jongeren hebben allemaal een status. Als ze bij Parlan komen wonen, maken ze een perspectiefplan. De jongere beschrijft zijn of haar toekomstdroom en ook wat hij of zij nodig heeft om zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij. Het gaat dan vooral om praktische doelen en vaardigheden. Lees meer over dit perspectiefplan en hoe Ahmed (19) zijn perspectiefplan realiseert (link toevoegen)
 

Winkel: Voor Elkaar

Jongeren van 16 – 23 jaar die geen aansluiting hebben bij de arbeidsmarkt, leren in een winkelomgeving basisvaardigheden voor een baan. Het is een afwisselende werkplek die hun helpt naar een volgende stap richting betaald werk. Of misschien wel terug naar school. Lees meer

 

Hulp bij verlies

De meeste jongeren zijn veerkrachtig en kunnen een ingrijpend verlies goed verwerken. Ze leren te leven met verlies, veroorzaakt door het overlijden van een ouder, een scheiding of door het niet thuis kunnen opgroeien. Maar er zijn ook kinderen die vastlopen in hun rouwproces. Voor deze groep jongeren start Parlan Hulp bij Verlies.
Lees meer

 

Theraplay breidt uit

In het werkgebied van Parlan Jeugdhulp worden steeds meer kinderen met hechtingsproblematiek, samen met hun (pleeg)ouders verwezen voor een behandeling met Theraplay. Er zijn gelukkig meer uren beschikbaar gekomen om aan de vraag te voldoen. Lees meer
 

Integraal Kind- en Expertise Centrum

SBO scholen De Wissel en Piramide, SO school De Eenhoorn, Daghulp van Parlan hebben met onderwijsgroep Antoniusschool en de kinderopvang SKH een visie ontwikkeld voor het Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC). Lees meer
 

Maatschappelijke participatie en integratie van jongeren

Damesbasketbalvereniging Dozy BV Den Helder krijgt EUR 30.000 van de gemeente Den Helder voor het project Dozy Help Side dat moet bijdragen aan de maatschappelijke participatie en integratie van jongeren.
Lees meer

 

 

Keer terug naar uw mail voor het volgende bericht of klik hier voor een overzicht van alle berichten uit Parlan Actueel voor gemeenteraadsleden.

 

 

 


 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk