home
      

NVP opent Meldpunt pleegzorg na 18 jaar

Vanaf 1 juli 2018 heeft iedere pleegjongere recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 jaar wordt. Om pleeggezinnen van informatie te voorzien en om signalen te verzamelen over wat goed gaat of wat beter kan bij pleegzorg tot 21 jaar, opent de NVP op die datum het Meldpunt pleegzorg na 18 jaar. Pleeggezinnen kunnen daar terecht met vragen, opmerkingen, suggesties en klachten over pleegzorg voor jongeren ouder dan 18 jaar.
 

Informeren en ondersteunen

Pleegzorg tot 21 jaar wordt vanaf 1 juli 2018 standaard mogelijk gemaakt voor iedere pleegjongere door een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het meldpunt van de NVP gaat bijdragen aan een soepele invoering van deze afspraak. De NVP beantwoordt vragen van pleeggezinnen met betrekking tot de nieuwe regeling om hen te informeren en te ondersteunen bij aanvragen. Daarnaast verzamelt de NVP via het meldpunt signalen over onder meer het beleid van gemeenten met betrekking tot pleegzorg na 18 jaar, het verloop van aanvraagprocedures, de hulp en ondersteuning die pleeggezinnen krijgen vanuit de pleegzorgorganisaties en andere ervaringen van pleegjongeren en -ouders. Deze signalen worden gedeeld met de verantwoordelijke instanties en organisaties, zodat zij weten wat goed gaat en wat ze nog zouden kunnen verbeteren.
 

Bestuurlijke afspraak

 
In de bestuurlijke afspraak staat dat gemeenten afstappen van het 'nee tenzij systeem' dat tot nu toe gehanteerd werd bij aanvragen van verlengde pleegzorg. Daarbij moest worden aangetoond dat verlengde pleegzorg noodzakelijk was. Voortaan gaan gemeenten uit van een 'ja tenzij systeem', waarbij pleegzorg tot 21 de standaard is. Daarvan wordt alleen afgeweken wanneer pleegkinderen dit zelf willen.
 
Meer informatie over pleegzorg na 18 jaar is te vinden in de veelgestelde vragen op de website van de NVP.
Vragen en meldingen kunnen doorgegeven worden via deze pagina.
Het meldpunt is ook telefonisch te bereiken via 030 - 293 1500.
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk