home
      

Pleegzorg na 18 jaar
Hoe doet u dat in uw gemeente

Vanaf 1 juli 2018 mogen pleegjongeren tot hun 21e in hun pleeggezin blijven als zij dit willen. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. Met het verlengen van de pleegzorg vanaf het 18e jaar worden de kansen van deze jongeren vergroot en besparen gemeenten uiteindelijk kosten.

In deze factsheet leggen we uit hoe u als gemeente zorgt dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en indien nodig verlengd wordt tot 23 jaar.

factsheet_pleegzorg_na_18_jaar___hoe_doet_u_dat_in_uw_gemeente.pdf

 

 


 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk