home
      

De pleegouderraad zoekt nieuwe leden

Pleegouders hebben baat bij een Pleegouderraad. Zij behartigen uw belangen. Maar er zijn meer nieuwe leden nodig. Een penningmeester en twee leden. 

Hebt u een positieve blik op pleegzorg en kunt u (kritisch) meedenken?
De POR vergadert 1x per maand.

Naast belangenbehartiging denkt en praat de Pleegouderraad ook mee over het pleegzorgbeleid en geven ze gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in pleegzorg. Mede dankzij de Pleegouderraad weet Parlan wat pleegouders belangrijk vinden.

Wilt u meer weten of zich aanmelden, bel dan met Bert, de secretaris op (06) 23 71 26 42, of mail naar pleegouderraad@parlan.nl

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Pleegouderraad.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk