home
      

Q&A Pleegzorg standaard tot 21 jaar

 

Veel jongeren van 18 jaar en ouder verdienen bij en/of krijgen studiefinanciering. Is dit van invloed op de hoogte van de pleegvergoeding?

Inkomsten van pleegkinderen boven de 18 jaar zijn niet van invloed op de hoogte van de pleegvergoeding. De situatie is hetzelfde als bij (voorheen) verlengde pleegzorg.

 

Geldt bij pleegoudervoogdij ook dat de pleegzorgplaatsing standaard doorloopt tot 21 jaar? 

Bij pleegoudervoogdij loopt de pleegzorgplaatsing ook van het 18e tot het 21e jaar door. De bestuurlijke afspraak is van toepassing op zowel pleegzorg waarbij het gezag bij anderen dan de pleegouder(s) ligt als op pleegoudervoogdij. Wel is het zo dat de voogdij eindigt bij meerderjarigheid, maar dat was al zo.

 

Wat gebeurt er met de pleegzorg als de jeugdbeschermingsmaatregel eindigt bij 18 jaar?

Het maakt niet uit of er sprake was van pleegzorg in het vrijwillig kader of van pleegzorg in het gedwongen kader (ots, voogdij). Vanaf het achttiende jaar loopt pleegzorg op vrijwillige basis door. De situatie is hetzelfde als bij (voorheen) verlengde pleegzorg.

 

Kan een gemeente bepalen dat pleegzorg tussen het 18e en 21e jaar als vorm voor jeugdhulp niet meer nodig is?

Daar waar de gemeente normaliter kan beoordelen en bepalen of een vorm van jeugdhulp toegekend of in stand gehouden moet worden, is dat met pleegzorg tussen 18 en 21 jaar anders. Pleegkinderen hebben, door de bestuurlijke afspraak, recht op pleegzorg tot 21 jaar. De gemeente kan dit niet inperken. Uiteraard kan de gemeente, als verantwoordelijke voor de zorg voor jeugd, in gesprek gaan met de jongere over de vraag of pleegzorg nog wel de juiste vorm van jeugdhulp is voor deze jongere, of dat wellicht andere hulp geschikter is. De gemeente kan samen met de jongere een inhoudelijke afweging maken. Het is overigens zeer aan te bevelen om hierbij de pleegzorgaanbieder en pleegouders te betrekken. De jongere bepaalt echter zelf of pleegzorg eindigt.

 

Kunnen pleegouders bepalen of pleegzorg vanaf het 18e jaar wel of niet nodig is?

Pleegzorg duurt standaard tot 21 jaar. Dat is het recht van het pleegkind en het is alleen het pleegkind dat die duur kan verkorten. Of de pleegzorgplaatsing ook tot 21 jaar doorloopt bij hetzelfde pleeggezin is mede afhankelijk van de pleegouders. Immers met de bestuurlijke afspraak wordt van hen gevraagd om langer hun huis en hart beschikbaar te houden voor dit pleegkind. De signalen uit het veld doen vermoeden dat de bestuurlijke afspraak ook aan de wens van veel pleegouders tegemoet komt. Dat neemt niet weg dat zij nadrukkelijk in het proces moeten worden betrokken. Als pleegouders om wat voor reden dan ook niet willen dat de pleegzorgplaatsing in hun eigen gezin vanaf het 18e jaar van de jongere doorloopt, moet daarover zo snel mogelijk het gesprek plaatsvinden met de pleegzorgaanbieder, de pleegouders en de jongere. Dat kán er in theorie toe leiden dat pleegzorg vanaf het 18e jaar doorloopt, maar wel in een ander pleeggezin. Of en hoe vaak deze theorie praktijk zal worden moet de toekomst uitwijzen. 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk