home
      

Stoelen met Kansen biedt hulp in onzekere tijden

‘We nemen ze aan de hand mee en werken toe naar zelfstandigheid’
 

Jongeren krijgen steeds meer met onzekerheid, depressie, trauma’s, angststoornis te maken. Deze problematiek kan zorgen voor een kloof tussen hen en de maatschappij. Stoelen met Kansen biedt dan hulp. De coaches van het project begeleiden jongeren met een psychische problematiek door individuele coaching en training en werken samen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Jasper Tromp van Parlan Jeugdhulp is een van die coaches. “De meeste jongeren zijn tussen 16 en 23 jaar, maar andere leeftijden worden niet uitgesloten. Ze komen binnen via een wijkteam. Wij nodigen hen dan vaak mét hun ouders en/of verzorgers uit voor een startgesprek. Dan bepalen we samen wat de problemen zijn en welke coach het beste past. De opzet is laagdrempelig en familie en naasten worden bij het proces betrokken. Het doel is dat de jongeren toewerken naar zelfstandigheid en zich blijven ontwikkelen”, legt Jasper uit. Naast de individuele begeleiding zijn er speciale groepstrainingen, waaronder een jongens- en een meidentraining, een mindfulness-training, sport- en kooktrainingen.

“We nemen de jongeren aan de hand mee, maar laten ze echt zelf de stappen nemen. We werken aan onzekerheden en proberen ze dingen te leren zoals sociale vaardigheden of het leggen van contact. Jasper begeleidde een erg onzekere jongen die moeite had met sociale contacten. “We gingen samen de stad in en hij kreeg de opdracht een product in een winkel te kopen. Het maakte niet uit wat, want hij moest het weer direct terugbrengen. Echt spannend. Maar het lukte hem. En daarmee heeft hij echt iets overwonnen. Dat zijn dingen die je bijblijven. Ik vind het waardevol dat ik iets kan bijdragen in een hele belangrijke fase van deze jongeren.”

Stoelen met Kansen is gestart met een subsidie van de gemeente Hoorn voor projecten waarin verschillende hulpaanbieders samenwerken om jongeren te begeleiden. Het is een effectieve samenwerking tussen Leviaan, Triversum, Parnassia Groep en Parlan. “Die samenwerking is ook de kracht”, aldus Jasper. “We trekken met elkaar op in het coachingsnetwerk. We maken gebruik van elkaar expertise en daardoor worden de jongeren beter geholpen.”
De coaches van Stoelen met Kansen overleggen om de week met elkaar. Hoe lopen de trajecten, zijn er jongeren die extra begeleiding nodig hebben? “Dat overleg houdt ons scherp. We geven elkaar tips en wisselen ervaringen uit en dat zorgt dat we de jongeren nog beter kunnen begeleiden. Soms moeten we jongeren doorverwijzen naar een andere specialist.” 

Bekijk een kort filmpje over Stoelen met Kansen
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk