home
      

Themabijeenkomst over hechting

 

Hechting is een veel besproken onderwerp binnen de pleegzorg. Bij veel pleegkinderen is er sprake van een problematische gehechtheid. Pas wanneer pleegouders ermee te maken krijgen wordt vaak duidelijk wat dit betekent en welk beroep dit doet op de pleegouder. Hoe ga je als pleeggezin om met een pleegkind met hechtingsproblematiek? Wat is helpend binnen de opvoeding van pleegkinderen?. En waar lopen pleegouders vaak tegenaan wanneer er sprake is van complexe omgang met de ouders? 

 

Op 5, 12 en 19 juni organiseert Parlan Pleegzorg themabijeenkomsten over hechting op drie verschillende locaties in de drie regio's. Zodat pleegouders de kans krijgen niet te ver van huis deze avond bij te wonen. Gedragswetenschappers Marjanne Boesenkool en Shivanie Schoorl van Parlan Pleegzorg geven informatie omtrent hechtingsproblematiek bij pleegkinderen, het effect van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen en de invloed die dergelijke problematiek heeft op het pleeggezin. Ook is er tijdens de themabijeenkomst ruimte voor het delen van ervaringen en voor het stellen van vragen.

 

De themabijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Parlan Pleegzorg.

 

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor een van de themabijeenkomsten.
Aanmelden kan tot uiterlijk een week voorafgaand aan de themabijeenkomst.

Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de themabijeenkomst niet door.

 

Data en locatie:

 

  • 5 juni, 19.30 tot 21.30  uur
    locatie: Regiokantoor Parlan Den Helder

 

  • 12 juni, 19.30 tot 21.30 uur
    Locatie: Gemeentehuis Medemblik

 

  • 19 juni, 19.30- 21.30 uur
    Locatie Centraal Bureau Parlan in Alkmaar

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk