home
      

Tijdelijke aanmeldstop voor JGGZ in de zomermaanden

Door personele ontwikkelingen en toename van de aanmeldingen is de wachttijd voor JGGZ bij Parlan te lang geworden. Hierdoor kunnen wij onvoldoende kwaliteit leveren. De kwaliteit van jeugdhulp/behandeling staat bij Parlan voorop. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt te besluiten tot een tijdelijke aanmeldstop gedurende de zomer. Dit betreft de periode van 3 juli t/m 31 augustus 2018. Voor 1 september zullen wij de situatie opnieuw analyseren en eventuele maatregelen opnieuw afwegen. De tijdelijke stop is ingesteld voor alle JGGZ verwijzingen binnen Parlan.

Wat betekent dit voor al aangemelde cliënten JGGZ?

Voor cliënten die al zijn aangemeld kan de wachttijd (tijdelijk) oplopen. Wij realiseren ons dat dit heel vervelend en ongewenst is.

Consultatie bij spoedvragen

De werkwijze met betrekking tot consultatie voor spoedvragen blijft op reguliere wijze beschikbaar.

Maatregelen

Om de capaciteit zo snel mogelijk op orde te krijgen, nemen wij de nodige maatregelen.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of willen overleggen, dan kunt u contact opnemen met Parlan via het telefoonnummer 088-124 00 00.

Mariette Vos-Lambooy
Bestuurder

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk