home
      

Dit bericht is alleen voor pleegouders die al aan Parlan verbonden zijn

Tijdens de zomervakantie is extra crisisopvang nodig

De zomerperiode komt eraan, we hopen dat het een mooie zomer wordt!
Ook pleeggezinnen gaan vaak op (welverdiende) vakantie.
 
In de weken dat u thuis bent, kunt en wilt u dan extra opvang bieden? We hebben vaak meer ervaren pleeggezinnen nodig. Een verandering van omgeving werkt soms gewoon goed. We maken alleen gebruik van uw aanbod als het nodig is.Soms is een week voldoende, soms langer. Ons streven is maximaal 4 tot 6 weken.

Wij hebben hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld:
  • Als u zich aanmeldt, dan overleggen wij met pleegzorgbegeleider wat hij/zij er van vindt. Wij vinden het belangrijk dat de begeleider ook achter uw besluit staat.
  • Een eigen kamer voor een pleegkind in crisis vinden wij belangrijk. Uitzonderingen zijn soms mogelijk, bijvoorbeeld bij hele kleine kinderen…
  • Afhankelijk van de extra aanmeldingen zetten we extra pleegzorgbegeleiders in. Het kan dus voorkomen dat u in de zomer bij een extra plaatsing te maken krijgt met  een andere pleegzorgbegeleider.
  • We zetten u alleen in als het nodig is. Dat hangt immers af van de hoeveelheid en de soorten vragen die er komen.
  • Bij een plaatsing bellen we op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur dus niet bij nacht en ontij.
We hopen op uw belangstelling. U kunt zich opgeven per mail pleegzorg@parlan.nl of bellen met het secretariaat 088-124 00 01.
 
Hartelijke dank voor uw medewerking
 
Paul Marček,
Leidinggevende Pleegzorg
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk