IKEC gespecialiseerd onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp
home
      

Integrale samenwerking IKEC en Parlan

Bij Parlan werken we integraal vanaf de start. Samen met het gezin kijken wat nodig is. Zo ook bij het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) waar Parlan de inzet van jeugdhulp verzorgt binnen het onderwijs. 
 

Tjarde Soppe (coördinator IKEC en gedragswetenschapper Parlan): ‘’De kracht van het IKEC zit in de samenwerking en het bundelen van de expertise. Kinderen kunnen onderwijs volgen en tegelijkertijd allerlei extra hulp krijgen op dezelfde locatie binnen een gestructureerde en veilige setting.’’
 

In 2020 werd Bram (7 jaar) aangemeld bij het IKEC -na een half jaar geen school te hebben gevolgd- met ASS problematiek en woedeaanvallen op school en thuis. Bram kreeg in zijn nieuwe klas vanaf de start intensieve begeleiding van een jeugdhulpmedewerker van Parlan. De jeugdhulpmedewerker heeft met Bram zowel binnen als buiten de klas gewerkt aan het herkennen van de aanleiding (triggers) van zijn boze buien. Daarnaast is er gewerkt aan het versterken van het contact met andere kinderen. Bram heeft geleerd om aan te geven wat hem dwars zit als hij ergens last van heeft in plaats van boos te worden. (Samen met Bram heeft de jeugdhulpmedewerker stap voor stap nieuwe succeservaringen opgedaan binnen het schoolsysteem).  
 

Het succes van de behandeling binnen het IKEC is het direct kunnen handelen als het probleem zich voordoet. Doordat de jeugdhulpmedewerker letterlijk naast Bram zat in de klas, kon ze hem direct begeleiden bij een boze bui of even uit de situatie halen.  
 

Inmiddels gaat het goed met Bram en zit hij zonder begeleiding zelfstandig in de klas. Ouders geven aan dat het niet alleen goed gaat met Bram maar dat ook de stress in de gezinssituatie enorm is afgenomen.  

 

Wat is het IKEC?

In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp aangeboden vanaf één locatie. De kinderen die het IKEC bezoeken zijn in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en hebben extra ondersteuningsbehoeften waar (tijdelijk) niet binnen een reguliere voorziening aan voldaan kan worden. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Parlan verzorgt de inzet van de jeugdhulp binnen het IKEC. De medewerkers van Parlan bieden onder andere Intensieve Individuele Begeleiding binnen de onderwijsgroepen en kinderopvang en zijn onderdeel van het team. Ook is er een behandelgroep voor de jongste kinderen (2-5 jaar) en een OZA- groep (onderwijs- zorgarrangement) waar jeugdzorgwerkers en onderwijsmedewerkers samenwerken om kinderen die thuiszitten weer terug te leiden naar een onderwijssetting. 

 
 

Groei IKEC

Het IKEC is in 2017 van start gegaan op 1 locatie met 45 kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. In de jaren daarna zijn de betrokken scholen gefuseerd en momenteel zitten er 480 kinderen op het IKEC verdeeld over 5 locaties in Hoorn. De medewerkers van Parlan zijn werkzaam op 4 van de 5 locaties. Op dit moment wordt een politieke discussie gevoerd over de beste plek waar deze 480 kinderen het beste gehuisvest kunnen worden zodat ze ook daadwerkelijk een geintegreerd aanbod vanaf één locatie aangeboden kunnen krijgen.  
 
 
Tjarde Soppe (coördinator IKEC): ‘’De kracht van het IKEC zit in de samenwerking en het bundelen van de expertise. Kinderen kunnen onderwijs volgen en tegelijkertijd allerlei extra hulp krijgen op dezelfde locatie binnen een gestructureerde en veilige setting.’’
 
 

Terugplaatsingen naar regulier onderwijs 

Naast het verzorgen van een geïntegreerd aanbod van gespecialiseerd onderwijs, opvang en zorg is  een belangrijke opdracht voor het IKEC om kinderen daar waar mogelijk terug te plaatsen naar een reguliere voorziening. Een van de successen van het IKEC is dat afgelopen schooljaar (2019-2020) in totaal 9 kinderen de overstap hebben gemaakt van het IKEC naar een reguliere basisschool. Soms is het een hele duidelijke wens van ouders en soms komt het initiatief vanuit het IKEC. In beide gevallen gaan we met elkaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
 
 

Pilot inclusieteam IKEC 

Tot slot heeft het IKEC de opdracht om de expertise die daar samenkomt ook in te zetten op de reguliere scholen in Hoorn en binnen de kinderopvang. Om hier een eerste stap in te maken is de pilot ‘Inclusieteam IKEC’ opgezet. Het inclusieteam is inmiddels met succes voor het derde jaar op rij werkzaam op 7 reguliere basisscholen in Hoorn. Het inclusieteam is een flexibel team waarin een leerkracht met ruime ervaring in het Speciaal (Basis) Onderwijs (P²O- medewerker) en een jeugdzorgwerker vanuit het IKEC samen begeleiding en ondersteuning bieden op een reguliere school of kinderopvangorganisatie. We bieden preventieve ondersteuning en snelle hulp zonder ingewikkelde procedures en beschikkingen.
 
  

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk