Mooie samenwerking tussen Daghulp Alkmaar en het onderwijs
home
      

Mooie samenwerking tussen Daghulp Alkmaar en het onderwijs

Daghulp Alkmaar  

Daghulp Alkmaar biedt dagbehandeling voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud met dreigende of reeds bestaande ontwikkelingsproblemen en hun gezinnen. Daghulp Alkmaar heeft verschillende behandelgroepen die geïntegreerd aanbod van behandeling (2;5-4 jaar, locatie Toverhazelaar) en behandeling en onderwijs (4-6 jaar, onderwijszorggroepen (OZG’s) in Heerhugowaard en Alkmaar) bieden. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs.   
 

Passende plek  

Daarnaast biedt Daghulp - sinds passend onderwijs is ingevoerd - begeleiding binnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in het (speciaal of speciaal basis) onderwijs. Het gaat hier om een ambulant individueel aanbod van observatie, mogelijkheid tot (proces) diagnostiek en behandeling op die plek waar het kind problemen in de participatie ondervindt. In sommige gevallen worden we gevraagd mee te denken voor een passende plek voor het kind.   
 

Afstemming en erkenning  

Parlan komt op steeds meer verschillende scholen in (en rondom) Alkmaar en Heerhugowaard en zijn gemiddeld twee keer in de week anderhalf uur op school aanwezig. Onze hulpverleners bieden begeleiding in de klas en soms gaan zij (gedeeltelijk) met de kinderen naar een aparte ruimte. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de werkdoelen. Een voorbeeld is een begeleiding van een jongen in de kleuterklas, waarbij de begeleiding tijdens de kring en het spelen/werken plaatsvindt. De begeleiding is gericht op de taalontwikkeling, het contact met andere kinderen en het (samen)spelen. Een ander voorbeeld is een begeleiding van een jongen in groep 7. Buiten de klas wordt er met hem gewerkt aan zijn mindset, middels de verhalen van Fixie en Growie leert hij het verschil tussen de vaste- en de groeimindset en worden er verschillende opdrachten gedaan, waardoor hij leert/ ervaart meer te denken als Growie. Tijdens de begeleidingsmomenten is er regelmatig overleg met de leerkracht over hoe het die week is gegaan, wat er vanuit de begeleiding naar voren komt en waar de leerkracht tegen aanloopt.

 

Er zijn inmiddels verschillende scholen waar Parlan een goede werkrelatie mee heeft opgebouwd met de leerkrachten, de internbegeleiders en daarnaast ook met de consulenten van het samenwerkingsverband. ​​​​​​​

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk