Integraal Kind en Expertise Centrum Hoorn van start
home
      

Integraal Kind en Expertise Centrum van start

Speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het ideaal voor kinderen, ouders én professionals die intensief samenwerken. Het kan bij het Integraal Kind en Expertise Centrum Jonge Kind (IKEC) dat op 4 september 2017 startte in Hoorn.

Tjarde Soppe (Parlan Jeugdhulp), Diane Duin (Speciaal Basisonderwijs) en Simone Zwagerman zijn de bevlogen coördinatoren van de samenwerking tussen SBO scholen De Wissel en De Piramide, SO school De Eenhoorn, Daghulp Tamarinde van Parlan i.s.m. SO Antoniusschool, en kinderopvang SKH.

De enthousiaste coördinatoren Tjarde Soppe (Parlan Jeugdhulp), Diane Duin (Speciaal Basisonderwijs) en Simone Zwagerman (van links naar rechts) 

Alles onder 1 dak voor kinderen 2-7 jaar

“De korte lijnen tussen de professionals en het gemak voor de kinderen en ouders is pure winst vergeleken met de tijd voor IKEC”, zegt Tjarde Soppe. “Gaven wij vroeger bijvoorbeeld een onderwijsadvies, dan werd het kind eerst door iemand geobserveerd die beoordeelde of onze bevindingen juist waren. Dan begon de papierwinkel, konden ouders geschikte scholen bekijken om vervolgens hun kind ergens in te schrijven. Nu zit alles onder één dak en kunnen we meteen spijkers met koppen slaan. Dat maakt dit project bijzonder.”

Voorlopig richt het IKEC zich op kinderen van 2 tot 7 jaar. Samen met de gemeente Hoorn wordt gezocht naar een grotere locatie in Hoorn waar het IKEC zich –mogelijk vanaf 2019- gaat richten op kinderen tot 12 jaar.

 

Expertisecentrum

Simone Zwagerman: “Na de herfstvakantie starten we met de buitenschoolse opvang. Voor deze kinderen was de bestaande opvang vaak niet passend genoeg. Ze hebben meestal speciale aandacht nodig en die kunnen de reguliere kinderopvangorganisaties niet altijd bieden. Vanuit het expertisecentrum bezoeken we scholen, opvang en peutergroepen om ondersteuning te bieden. Zo kan een kind met een zorgvraag zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving blijven.”

 

Plezier in het werk

De afgelopen jaren hebben verschillende organisaties samengewerkt om vanuit één visie een integrale aanpak te bieden aan kinderen. “Dat leidde soms tot heerlijke gesprekken, want onderwijs en zorg zijn verschillend en werken elk op hun eigen manier”, zegt Tjarde. “Dan krijg je vragen zoals: Waarom werken jullie zo? Dat zorgt ervoor dat we kritisch naar ons eigen handelen kijken, om zo alles goed op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Werken in dit unieke project is gaaf. Maar natuurlijk zijn het de kinderen en gezamenlijke uitdagingen waarom we allemaal met zoveel plezier in het IKEC werken.”
 

Samen voor het kind met een sterke pedagogische basis

Integraal Kind- en Expertise Centrum
Locatie Scheerder 2
1625 VA  Hoorn NH
(0229) 231 397


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk