home
      

Pleegzorg boven de 18: een jaar verlenging al zeer effectief.

Jongeren die 18 jaar worden, zijn officieel volwassen. Maar veel jongeren van 18 jaar wonen nog thuis. Voor pleegkinderen geldt dat bij 18 jaar de jeugdwet stopt en dus ook pleegzorg. Ook voor hen zou het beter zijn als ze nog even thuis bij hun pleegouders kunnen wonen.

Voor pleegjongeren die ook op 18-jarige leeftijd nog een hulpvraag hebben biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg.

Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten en baten daarvan in kaart gebracht in de maatschappelijke Business Case ‘verlengde pleegzorg’. Hieruit blijkt dat pleegzorgverlenging niet alleen allerlei positieve effecten heeft op de jongeren, maar ook resulteert in maatschappelijke kostenbesparingen. Daarmee wordt de investering in de pleegzorgverlenging gemakkelijk ‘terugverdiend’.

Kostenbesparing gemeenten

De verlenging werkt preventief; op termijn besparen zij onder andere op het gebied van ondersteuning bij wonen, bewindvoering, uitkeringen, schuldhulpverlening en criminaliteit.

Kostenbesparing voor zorgverzekeraars

Voor zorgverzekeraars worden kosten voor geestelijke gezondheidszorg en behandeling van verslavingsproblematiek voorkomen.

Kansen voor de jongere


Door de verlenging is de kans groter dat de jongere een schooldiploma haalt. Daardoor neemt ook de kans op een baan, hoger inkomen, financiële zekerheid en daarmee financiële zelfredzaamheid toe. Bovendien krijgt de jongere meer tijd om een pro-sociaal netwerk op te bouwen. Ook is er sprake van een belangrijk positief effect op het ervaren welzijn van de jongeren. Zoals één van hen zelf verwoordde: ”verlengde pleegzorg heeft mij een kans op een gelukkig leven gegeven.”

Op initiatief van Gezinspiratieplein en Stichting Kinderpostzegels ontwikkelde adviesbureau Sinzer in samenwerking met zorgorganisaties Parlan, de Rading, Lindenhout en Kompaan en de Bocht deze maatschappelijke Business Case.
 

De publicatie 'Maatschappelijke business Case verlengde pleegzorg 2017 is hier te downloaden.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk