home
      

PrivacyApp voor jongeren

De PrivacyApp voor kinderen en jongeren over hun privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming geeft onder meer aan welke gegevens wel of niet wettelijk gedeeld mogen worden.

De PrivacyApp Jeugd is een praktisch hulpmiddel voor kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, professionals en bestuurders. In de app staat algemene informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Via een keuzemenu met onderwerpen worden veel vragen beantwoord. De app is nog in ontwikkeling waardoor gebruikers kunnen reageren als het antwoord niet volstaat. De app registreert geen persoonlijke gegevens en gebruikt geen cookies.

‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Zij tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein.

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. 

Link naar filmpje voor jongeren: https://youtu.be/9A3KJQKlMDI


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk