home
      

Vacature projectleider Integrale Crisisfunctie Jeugd NHN


Achttien samenwerkende gemeenten in Noord Holland Noord (regio’s Alkmaar, Den Helder en Hoorn) hebben gezamenlijk een aanbesteding uitgezet voor het organiseren van een integrale crisisfunctie voor jeugd in Noord Holland Noord: “De Integrale Crisisfunctie Jeugd zet in op een snelle, adequate en integrale afhandeling van hulpvragen met een spoedeisend karakter waardoor de crisis als mogelijkheid tot verandering kan worden benut. Daarbij wordt aan de voorkant de gezamenlijke toegang, de coördinatie taak, de triage en de directe hulp gestroomlijnd en wordt aan de achterkant de ambulante crisishulp en eventueel verblijf, integraal ingezet. Hiervoor ontvangen jeugdigen en hun verzorgers snel de juiste crisishulp.” 

 

De hulp bestaat uit 3 fases:

 1. Aannemen melding, beoordelen ernst situatie en zo nodig toeleiden naar crisishulp;
 2. Zo nodig eropaf (triage op locatie), eerste interventie en zo nodig toeleiding naar crisishulp;
 3. Zo nodig uitvoeren van crisishulpverlening (ambulant en verblijf).

De scope van de opdracht van de 18 gemeenten voor de Integrale Crisisdienst Jeugd betreft fase 1 en 2. Het consortium wil de organisatie inrichten met fase 1, 2 en 3 als perspectief.

Een consortium van jeugdzorgaanbieders, bestaande uit GGZ NHN,  DeJeugd- en Gezinsbeschermers, Parlan en Triversum, heeft de aanbesteding gegund gekregen. Per 1 juli 2018 dient de Integrale Crisisdienst Jeugd voor 0 tot 18-jarigen operationeel te zijn. In de jaren daarna moet de mogelijkheid tot doorontwikkeling voor jong-volwassenen en voor volwassenen en ouderen in kaart worden gebracht. GGZ NHN zoekt namens het consortium naar een projectleider. 

Taken van de projectleider:

 • Voorbereiden van  de implementatie van de Integrale Crisisdienst Jeugd en zorgen dat die op 1 juli 2018 operationeel is;
 • Zorgen voor een balans in het basisproces tussen implementeren en vernieuwen/ontwikkelen;
 • Organiseren en opbouwen van de samenwerking binnen het nieuwe team en tussen het nieuwe team en onderaannemers;
 • Afstemmen met andere aanbieders over wat overgaat van andere partijen naar de nieuwe crisisdienst;
 • Afstemmen met andere externe partijen over de vervanging van de huidige werkwijze door de nieuwe.

De projectleider werkt samen met een implementatieteam bestaande uit medewerkers uit de betrokken organisaties.

Profiel van de projectleider:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als projectleider en met verandermanagement;
 • Vaardig in het verbinden van mensen en organisaties;
 • Kan goed schakelen: bijvoorbeeld tussen perspectieven en tussen beleid en praktijk;
 • Stuurt op resultaten;
 • Heeft overzicht en houdt focus;
 • Kennis van jeugdzorg is een pré, kennis van en ervaring met crisishulpverlening is noodzakelijk.

Aanbod:

 • Een arbeidsovereenkomst voor 16 tot 24 uur per week tot 1 juli 2018;
 • Arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ;
 • Inschaling in fwg 60;
 • Een overeenkomst van opdracht behoort tot de mogelijkheden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jos Brinkmann, bestuurder GGZ NHN. T. 072 – 5312652 en raadvanbestuur@ggz-nhn.nl

Reageren kan tot 15 januari.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk