Boost: Tijdelijk eruit, voor duurzaam thuis
home
      

>BOOST> Zeer intensieve behandelgroep voor jongeren van 12 tot 23 jr met multi-complexe problematiek
 

Tijdelijk eruit, voor duurzaam thuis

Voor alle kinderen en jongeren willen we dat ze thuis kunnen opgroeien. Toch zijn er situaties waarin een behandelopname buiten de woonplek nodig is. Een opname in een groep, waar – zo kort mogelijk – zeer intensieve behandeling kan worden geboden voor de jongere en zijn gezin, om succesvol en duurzaam thuis wonen weer mogelijk te maken.

Met >BOOST> biedt Parlan die mogelijkheid nu voor het eerst in Noord-Holland.
>BOOST> is een tijdelijke opname in een zeer intensieve open behandelgroep, als onderdeel van een doorlopend ambulant traject. Vanuit >BOOST> gaan jongeren terug naar thuis, of geleiden we door naar langdurige woonvormen. Zo voorkomen we doorplaatsingen en hoeft een jongere niet meer onnodig op te groeien in behandelgroepen.

Dichtbij werkt beter. >BOOST> is ontwikkeld voor de regio. We nemen een jongere tijdelijk op, binnen reisafstand van ouders, familie, vrienden en bestaande zaken als vrijetijdsbesteding, school, werk en stage. Zo blijft de belangrijke binding met de eigen sociale omgeving intact en ook de bestaande ambulant begeleider blijft nadrukkelijk in beeld.
Ouders of andere belangrijke betrokkenen laten het ‘gewone leven doorlopen’ door mee te doen aan activiteiten of regelmatig te blijven slapen op de groep. Dit heeft een positieve invloed op de jongere en zijn behandeling en verkort daardoor de opnameduur.

Voor meer details download de flyer Boost; zeer intensieve behandelgroep

 

Meer informatie en aanmelding
U kunt een cliënt aanmelden via de website www.aanmeldenbijparlan.nl.
Wilt u eerst advies of heeft u een vraag? Bel Toegang Parlan 088 124 00 02 (op werkdagen
tussen 09.00-17.00 uur) of mail toegang@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk