Derde First Things First groep start in oktober 2019
home
      

Succesvol First things first start derde ronde in oktober 2019

De jongeren die vlak voor de zomer de tweede ronde van First things first (FTF) succesvol hebben afgerond zijn inmiddels gestart met onderwijs of werk. Alle jongeren krijgen nog wekelijks ambulante coaching van Rodney Cairo of Beney Kennet om de resultaten te verankeren.
"Hoe mooi is het om te ervaren dat het project goed aansluit bij jongens en meiden. Onze samenwerking met voetbalclub Schagen United en Fit For Free liep gesmeerd. Aanvankelijk waren de oorspronkelijke gebruikers van de sportacommodaties een beetje bezorgd over ongewenst gedrag. Nu spreken zij positief over onze jongeren en onze manier van werken", aldus Beney Kennet, begeleider van het project
We concluderen dat FTF een succes is en starten dus in oktober met een 3e groep.

First things first brengt beweging
Begeleider Rodney Cairo: "We brengen jongeren die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in hun ontwikkeling in beweging. Letterlijk en figuurlijk. We bouwen met hen een stevige relatie op en sturen hen vanuit die relatie positief aan.
We pakken dit aan door 12 weken 4 dagen per week sportactiviteiten en cognitieve trainingen aan te bieden. Door sport worden de jongeren fysiek en mentaal fitter en gaan ze bewustere keuzes maken." Bewustere keuzes leiden vaker tot positieve keuzes en dat leidt weer tot een positiever leven. Als jongeren fysiek en mentaal fit zijn zorgt dit ervoor dat jongeren de motivatie krijgen om te bouwen aan hun toekomst. Deze omslag wordt ondersteund met sociale vaardigheid-, weerbaarheid- en emotieregulatie trainingen. Door deze trainingen vergroten de jongeren hun competenties, zodat zij meer kansen hebben in de maatschappij.

Coaching op alle leefgebieden

De persoonlijke FTF-coach verricht na het intensieve traject van 12 weken ook de ambulante zorg en is het aanspreekpunt voor zaken als het regelen van een school of werk. De persoonlijke coach voert individuele gesprekken en zorgt ervoor dat groepoverstijgende zaken opgepakt worden. De coach onderhoudt contact met het netwerk van een jongere en verzorgt elke 4 weken een schriftelijke evaluatie betrokkenen.

Een lifestyle coach van Fit For Free begeleidt aanvullend de jongeren bij sporten en opbouwen van een gezonde lifestyle middels een persoonlijk programma. Trainingen op het gebied van stressregulatie en voedingsadviezen gebeuren individueel en in groepsverband.
 

Persoonlijke aanpak

Als start maakt een jongere een persoonlijk plan van aanpak. Jongeren kiezen zelf hun doel: terugkeren in het onderwijs, doorstromen naar de arbeidsmarkt of een combinatie. Tijdens het project wordt een beroepskeuzetest afgenomen, schrijven zij een sollicitatiebrief met CV en volgen zij sollicitatietrainingen. De trainingen worden afgesloten met echte sollicitaties bij bedrijven waar de jongere kan gaan werken.

Vanaf 8 uur staan we bij de jongeren aan de deur om ze te wekken. Of we pikken ze op op een afgesproken tijd en plek. Jongeren die de vaardigheden hebben om zelfstandig te komen motiveren we om zelf te komen.

Dagprogramma

Om 9 uur ontbijten we samen en bespreken we het dagprogramma. Na de gezamenlijke huishoudelijke taken starten de jongeren met de 1e activiteit. Dit is sport of een cognitief onderdeel.
Om 13:00 uur volgt een gezonde lunch. Daarna wordt afhankelijk van de dag het programma weer opgepakt of wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke evaluatie. Dan brengen we de jongeren weer thuis.

Sportactiviteit         

Cognitieve activiteit

Persoonlijke coaching

Fitness

Boksen

Kickboksen

(hard) Lopen

Tennis

Voetbal

Strand

Duinen

Bos

Zwemmen

Groepslessen (FFF)

Sociale vaardigheid training (Goldstein)

Agressie regulatie training (Goldstein)

Moreel redeneren (Goldstein)

Weerbaarheidstraining (Pons Academie)

Sollicitatietraining

 

Wonen/huisvesting

School/dagbesteding/werk

Financiën

Vrijetijdsbesteding

​Persoonlijk plan van aanpak

School/werk begeleiding

Omgevingscultuur kennis

Herkomst begeleiding

Niveau bepaling

Beroepskeuzetest

Toekomstplan

Voeding en lifestyle begeleiding

Werkbezoeken

Stages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie

Plaats
In en rond Schagen. De meeste sportactiviteiten zijn bij Fit for Free en voetbalclub SRC Schagen. De groepssessies, gesprekken en cognitieve trainingen zijn bij SRC Schagen.

Tijd
Vanaf 28 oktober 2019

Maandag en donderdag van 9 tot 15:30 uur.
Woensdag vrij.
Dinsdag en vrijdag van 9 tot 13:30 uur.

Duur
Twaalf weken. Daarna wekelijkse ambulante coaching naar behoefte.

Meer informatie en aanmelden
Bel Beney 06 11 32 56 51 of Rodney 06 25 70 43 85
Of via www.aanmeldenbijparlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk