home
      

Seksediversiteit is niet per se onveilig

Genderspecifieke zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek een artikel over een wetenschappelijke casestudy bij Transferium Jeugdzorg. 

Naar aanleiding van dat onderzoek wordt geconcludeerd dat seksediversiteit op een leefgroep niet per se onveilig is en dat dit het boeken van vooruitgang in de behandeling niet onmogelijk maakt. Ook wordt geconcludeerd, dat genderspecifieke behandeling niet gebaat is bij stereotype opvattingen over daders en slachtoffers.

Op Transferium worden meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting behandeld in een leefgroep samen met jongens. Dat past bij de visie dat deze groepssamenstelling helpt bij het leren omgaan met de andere sekse. Daarbij wordt wel erop gelet dat meisjes in de meerderheid zijn en dat de jongens geen seksuele problematiek hebben.

De gebruikte methodiek is beschreven door Suzan Terweij (Hoofd Behandeling Transferium Jeugdzorg, GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut) en ligt ter erkening bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees hier het artikel Genderspecifieke zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting.

 

Bronvermelding
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, artikel 2019 nummer 2, www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.
Professionals die geinteresseerd zijn in het tijdschrift of meer artikelen van dit thema kunnen zich vrijblijvend en gratis abonneren op een proefnummer www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/proefnummer
 
 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk