home
      

Niet geslaagde hackpoging

Afgelopen week is vanuit Canada geprobeerd via een e-mail aan een Parlan-collega onze systemen binnen te komen.
De hackpoging is zorgvuldig geanalyseerd. We hebben geconstateerd, dat de hacker er niet in geslaagd is om bij privacy gevoelige informatie of bedrijfskritische systemen te komen. Wel zijn er vanaf het account van de collega mails verstuurd naar adressen in Outlook.

Anders gezegd: de toegang tot ons registratiesysteem WinCare is niet gekraakt en ook de beveiliging van onze cloud-opslag heeft gewerkt. De schade is beperkt tot uren uitzoekwerk.

De betreffende e-mail had als onderwerp: Top Urgent formatieplanning 2018-2019
Klikken op de ingevoegde link zorgt dat vanaf het onvangende e-mail account de mail wordt doorgestuurd naar adressen in het adresbestaand.
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk