home
      

Het Vergeten Kind: Stop de carrousel!

Stichting Het Vergeten Kind wil dat uit huis geplaatste kinderen niet steeds worden doorgeplaatst. Kinderen zoals Zoë, Larissa, Daan, Jana, Nickolay, Sharana en Esmiralda zijn tot wel twintig keer doorgeplaatst. Zij en duizenden andere kinderen verdienen het om gehoord te worden en Het Vergeten Kind geeft ze met deze campagne een stem. Zij kunnen niet langer wachten:

 • Stichting Het Vergeten Kind vraagt daarom met de Hartenhuisjes aandacht voor 'vergeten kinderen' in opvang. Het Hartenhuis van post-its hangt ook op het Centraal bureau in Alkmaar.
 • Ze ontwikkelden samen met hun jongerenraad The Unforgettables het manifest ‘stop de carrousel’ dat oproept om daadwerkelijk vier veranderingen in gang te zetten waar niet het huidige systeem, maar het kind centraal staat:
 • - Bied kinderen in de residentiële hulp een vaste woonplek.
  - Zorg dat die plek ook de juiste is voor het kind.
  - Maak die plek fijn en veilig.
  - Bied een kind ook buiten jeugdhulp een eigen netwerk.
 • Het Vergeten Kind vraagt naast steun voor hun campagne ook aan het publiek om de petitie ​te tekenen. Deze petitie is 83.400 keer ondertekend. Elk kind in Nederland verdient een fijne, stabiele woonplek waar het mag blijven.

               

 

 

Het hartenhuis bij het Centraal bureau in Alkmaar

 

 

 

Jeugdzorg Nederland onderschrijft het manifest maar nuanceert

Monique Kavelaars, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: “Namens Jeugdzorg Nederland onderschrijf ik het manifest van harte. Onze professionals zijn daar natuurlijk in het werk van iedere dag ook al mee bezig. Het onderschrijven van de aanbevelingen betekent helaas niet dat het morgen ook gerealiseerd is. Jeugdzorgorganisaties kunnen dit namelijk echt niet alleen. Ik hoop dat het ministerie, de gemeenten en andere partners de aanbevelingen ook zullen onderschrijven. Dan kunnen we namelijk samen aan de slag om ze uit te voeren.”
Monique plaatst ook een kanttekening bij het manifest: “Soms zijn ze wel erg absoluut geformuleerd. Ik pleit voor ruimte voor de vakbekwame professional, voor maatwerk passend bij de jongere. En er zijn situaties denkbaar waarin het voor een kind in dat individuele geval toch beter is om naar een andere plek te verhuizen, of naar een pleeggezin. Alle steun voor de richting die het manifest op wil, maar pas op voor nieuwe ‘absolute’ richtlijnen, als je nu eigenlijk juist maatwerk wil realiseren.”
Lees hier het hele artikel.
 

Beweging gaande in Nederland

Renée​ Middel, directeur jeugdhulp in gezinsvormen bij Parlan: "Meer continuïteit is één van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Parlan is een van de deelnemers actieonderzoek continuïteit pleegzorg en gaat in de eigen organisatie een actieplan continuïteit opstellen en uitvoeren.

Naast de film Alicia en de campagne van 'Het Vergeten Kind' zijn er ook al veel projecten gestart: het landelijke actieplan pleegzorgVersterken van de kracht van pleegoudersde monitor pleegzorg, Jeugdhulp in Gezinsvormen dat ook in regio Alkmaar wordt ontwikkeld, het regionaal project in Zuid-Kennemerland en de IJmond Voor ieder kind een thuis.

Aan al deze initiatieven, met als doel het 'samen anders te doen', neemt Parlan deel. Op dit moment ontwikkelen we voor Parlan het programma 'Jeugdigen in gezinsvormen' (2019-2022). Hierbij gaat het om wat Parlan doet in samenwerking met anderen en anders doet om de jeugdhulp te innoveren of te transformeren want.....

 • ieder kind telt;
 • ieder kind een (t)huis;
 • stop de carrousel;
 • samen anders doen- samen sterk;
 • jij bent de toekomst!"

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk