home
      

“Texel is een veilige plek voor kids.”

Informatiebijeenkomst Pleegzorg donderdagavond 21 maart

Donderdag 21 maart komt Caroline Duine van Pleegzorg Parlan naar Texel. Zij vertelt je alles over het pleegouderschap.
Kom je ook ?

 

 

 

Welkom

Caroline: “Ik kom graag op Texel. Texelaars zijn gastvrij en denken mee in oplossingen. Als buitenstaander lijkt het of mensen op Texel het samen doen. Neem de pleeggezinnen uit de vorige training. Zij hebben nog steeds contact met elkaar.”

Kinderen die wachten

“Op dit moment wachten veel kinderen op een plek in een pleeggezin”, zegt Caroline: “Ook broertjes en zusjes die we graag samen plaatsen. Daarom komen we dit jaar weer naar Texel.” Parlan zoekt crisispleeggezinnen, mensen voor kort- of langdurige pleegzorg. Soms ook voor weekendpleegzorg.”

Ondersteuning voor pleegouders

“Pleegouders op Texel vangen meestal kinderen uit de Kop van Noord-Holland op”, vervolgt Caroline. “Texel is een veilige plek voor kids. Er is positieve sociale controle. Mensen kennen elkaar en weten wie bij wie hoort.”

Pleegkinderen hebben meestal al het een en ander meegemaakt. En het verblijf in een pleeggezin is vaak ook ingrijpend en niet zelden een trauma op zich. Pleegkinderen moeten hun eigen ouders loslaten en dat is een groot verlies. Afscheid nemen van het oude vertrouwde thuis is niet niks. Caroline: “Dat heeft allemaal effect op het gedrag van een pleegkind. Daarom bereiden we nieuwe pleegouders zorgvuldig voor op het pleegouderschap. Daarnaast kunnen pleegouders altijd een beroep doen op hun pleegzorgbegeleider. Die komt 1x per 6 weken langs, maar is tussendoor natuurlijk ook bereikbaar voor ondersteuning of advies. Als er bijvoorbeeld extra hulp voor het pleegkind nodig is, dan bespreekt de pleegouder dat met de pleegzorgbegeleider.”

Niet over een nacht ijs

De mensen die zich aanmelden om pleegouder te worden zijn heel verschillend en willen om verschillende redenen pleegouder worden. “De gemeenschappelijke deler is dat ze allemaal iets willen betekenen voor een kind dat (tijdelijk) geen thuis heeft,” vult Caroline aan. “Daar gaan ze voor. Dat is zo mooi! En daar zijn we enorm blij mee. Toch is het belangrijk om goed te onderzoeken wat je een pleegkind kunt bieden. En of de verwachtingen van nieuwe pleegouders reëel zijn.”

Je kunt niet zomaar pleegouder worden. Iedereen die zich opgeeft om pleegouder te worden, gaat een procedure door. Dat is belangrijk want Parlan wil in het belang van het pleegkind zeker weten dat mensen geschikt zijn als pleegouders. “We gaan bij het aannemen van pleegouders niet over een nacht ijs. Aan de andere kant willen we mensen die interesse in pleegzorg hebben niet teleurstellen. Daarom geven we van tevoren veel informatie. Via www.pleegzorgparlan.nl maar ook met informatiebijeenkomsten. Op 21 maart is er eentje speciaal op Texel. Ik nodig iedereen uit om naar de informatiebijeenkomst te komen. Stel al je vragen. Een Texelse pleegouder met haar pleegdochter vertellen over hun ervaringen.

Pleegzorg bijeenkomst: Donderdag 21 maart 19.30 uur bij de HEMA.
Aanmelden kan via deze link


Caroline werkt op Servicepunt van Pleegzorg Parlan waar zij de voorbereiding, training, gezinsonderzoeken en de matching verzorgt.
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk