home
      

SBPN vraagt uw financiële hulp om de landelijke pleeggrootouder-en-kleinkind-dag 2019 mogelijk te maken.

Op 6 november organiseert de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) voor de vijftiende keer samen met pleegzorg-aanbieders Spirit, Kenter en Parlan de Landelijke Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag 2019. We willen ook dit jaar pleeggrootouders de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten, recente ontwikkelingen uit te wisselen en hen samen met hun kleinkinderen in het zonnetje zetten!

 

Voor het eerst in al die jaren lukt het de stichting niet om de begroting sluitend te krijgen. Kunt u helpen om er opnieuw een onvergetelijke dag van te maken?

Wij vragen u een bedrag naar eigen keuze over te maken naar bankrekeningnummer NL03 RABO 0328 8120 56 ten name van JFH van Grunsven (penningmeester SBPN) met vermelding LPGD 2019 zodat wij ook dit jaar weer een fantastisch evenement neer kunnen zetten. Misschien zijn er sponsors in uw omgeving bereid om een duit in het zakje te doen?
 
Goed om te weten:
  • De SBPN is een stichting zonder inkomsten en met een zeer bescheiden bedrag op de bankrekening, grotendeels afkomstig van schenkingen.
  • De bestuursleden van de SBPN werken geheel belangeloos en zonder onkostenvergoedingen.
  • Wij zijn afhankelijk van met ons samenwerkende partijen zoals pleegzorgaanbieders om de Landelijke Pleeggrootouderdag mogelijk te maken.
  • Deze partners nemen een groot gedeelte van de kosten voor hun rekening. Wij waarderen deze bijdragen enorm! Dankzij hun hulp zijn wij in staat om de pleeggrootouderdag gratis te kunnen aanbieden aan pleeggrootouders en andere belanghebbenden en belangstellenden.
Ook in 2019 nemen onze partners een groot gedeelte van de kosten op zich. Tevens stellen zij faciliteiten beschikbaar en ondersteunen zij daar waar mogelijk de pleeggrootouderdag met gratis inzet van medewerkers. Ondanks deze fantastische hulp lukt het ons dit jaar niet om de begroting rond te krijgen. Daarom willen wij deze ‘crowdfunding’ actie opstarten om ervoor te zorgen dat de SBPN ook in 2019 een gratis toegankelijke pleeggrootouderdag kan organiseren. Helpt u mee?
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk en hopen u ongeacht uw donatie te mogen begroeten op 6 november (nadere informatie volgt).
Stuur deze mail alstublieft door aan iedereen die pleeg(groot)ouders en pleeg(klein)kinderen een warm hart toedraagt.

 

Omdat de pleeggrootouderdag dit jaar in Noord-Holland is werken Parlan Jeugdhulp, Spirit Jeugdhulp, Kenter Jeugdhulp met de SBPN samen om deze dag mogelijk te maken. Helaas kunnen wij als zorgaanbieders de kosten van deze dag niet geheel dragen. Wij hopen dat het ons gaat lukken om extra geld te vinden.

Pr.com van Parlan Jeugdhulp


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk