Pleegouderraad bezoekt pleeggrootouderdag
home
      

Pleegouderraad bezoekt landelijke pleeggrootouderdag

Er is veel landelijke aandacht besteed aan de week van de pleegzorg, het is u vast niet ontgaan. In de kranten, op de radio en op de televisie werd het onderwerp aangesneden. Maar een hoogtepunt was toch zeker ook de landelijke pleeggrootouder-en-kleinkind-dag in Alkmaar, dat met een bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix  werd vereerd. De dag werd georganiseerd door  de SBPN (stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouder Nederland, www.pleeggrootouders.nl) Prinses Beatrix is uitgenodigd, zij is zelf grootouder en heeft tijdens het ziekbed en het overlijden van haar zoon Friso het gezin actief ondersteund.
 

In Nederland wonen ongeveer 4.000 kinderen bij hun grootouders, die de rol van pleegouder op zich hebben genomen. Dit omdat door welke reden dan ook, opgroeien niet gaat bij eigen ouders. Pleeg-grootouder worden kan op een leeftijd van 40 jaar of zelfs nog op je 75e. 

 
 
 
Vinanda, lid van de Pleegouderraad (POR) van Parlan was aanwezig. Hieronder vindt u haar verslag:
 
Tussen 10.00 en 11.00 uur was er de mogelijkheid om tijdens de inloop informatie te krijgen bij verschillende thematafels:
 1. Kennis maken met NVP (Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen)'.
 2. Kennismaken met pleegouderraden en Lopor (Landelijke organisatie pleegouderraden), waaronder ook 2 leden van de POR van Parlan.
 3. “Je mag er zijn” (kleding- en goederenmagazijn voor pleegouders)
 4. Nader kennis maken met onze hoofdsponsor Stichting Kinderpostzegels, o.a. Kamerverbouwing Kinderpostzegels
 5. Drugs- en/of alcoholgebruik
 6. Juridische- en belasting vragen
Om 11.00 uur opende mevrouw Mirte Loeffen, voorzitter van de SBPN, de dag en legde onder andere uit wat de stichting SBPN kan betekenen voor pleeggrootouders. Andere sprekers waren de wethouder Jeugd van Alkmaar, mevrouw Elly Konijn-Vermaas en mevrouw Mariëlle Bahlmann van Defence for Children met een inspirerend verhaal over de rechten van het kind en het belang van pleeggrootouders.
 
Na de lunch waren er verschillende workshops voor de belangstellenden.
 1. Van opa en oma naar pleegouder, met de juiste steun en (deskundige) adviezen speel je een belangrijke rol voor je kleinkind. Deze workshop werd gegeven door medewerkers van Parlan. 
 2. Sexting en Grooming: met  achtergrondinformatie over de problematiek en handvatten om de risico’s met uw kleinkinderen bespreekbaar te maken.
 3. Polariteidsdenken:  dilemma's en oplossingen voor samenwerking tussen pleegouders, ouders en begeleidende instellingen
 4. Een neurosequenciële lens: het samenspel tussen genen en ervaringen in de context van relaties.
 5. Garage 2020: Digitale ontwikkelingen, een bedreiging of liggen er ook kansen.

  Ik ben aangeschoven bij de workshop 1 en 4. In de loop van de dag heb ik verschillende pleeggrootouders gesproken.
 
Opmerkingen die ik bij deze gesprekken gehoord heb:
 • Waarom en hoe bent u pleegouder geworden van uw kleinkind?
  "Het is een eigen stuk familie en dat laat ik niet bij een ander opgroeien";  "ze zou maar voor een weekje komen en inmiddels woont ze hier al weer twee jaar"; "mijn zoon is alleenstaande ouder heeft een drukke baan en door de week woont mijn kleinzoon bij ons en in het weekend bij zijn vader"; "Het is een zware taak en wij zaten hier echt niet meer op te wachten, maar wij kunnen niet anders".
 • Hoe ervaart u de ondersteuning van de pleegzorg?
  Van “heel goed” tot “we vinden het een moeizame samenwerking en hebben inmiddels al de 4e pleegzorg medewerker”
 • Wat vindt u van deze dag?
  Van 'veel goede informatie' tot 'ik weet niet wat ik kiezen moet' en 'te lange zittingen' of 'ik mis een soort gesprekstafel van lotgenoten'. 
Het was een mooie dag, mijn dank aan de organisatie en alle mensen die zich hier voor ingezet hebben.
 
Vinanda, lid van de Pleegouderraad Parlan

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk