home
      

Praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling

Review van Martine Meester, therapeut en aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij Parlan Jeugdhulp

De titel klinkt als terug in de schoolbanken. Ik ben benieuwd! Als ik het boek doorblader zie ik veel dialogen en wat plaatjes, daar houd ik van... Ik verwacht van dit boek van bijna 300 pagina's veel handvatten om kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar te maken met kinderen.

Al lezend kom ik er gauw achter dat dit boek veel meer bevat dan dat. Eigenlijk is het een onmisbaar en veelomvattend boek voor hulpverleners (van groepsleiding tot gezinstherapeut). De meldcode en het waarom van de meldcode wordt helder uitgelegd. Hoe je in gesprek gaat met het kind en ouders wordt vervolgens uitgebreid uitgelegd, rekening houdend met het doel van het gesprek, achtergrond, leeftijd, intelligentie en temperament van het kind. De voorbeelden die beschreven worden, zijn helder en maken duidelijk dat ons werk eigenlijk altijd te maken heeft met het praten met het kind en ouders over kindermishandeling. We zouden het liever Praten over veiligheid noemen, want kindermishandeling klinkt zo heftig, maar het boek is hier duidelijk over: we willen als mens, als hulpverlener, maar wat graag geloven dat de mishandeling niet waar is, dat de ouders de veiligheid van hun kind ten alle tijden kunnen waarborgen. Helaas lukt dit niet altijd, en kunnen we deze signalen in gesprekken beter niet verbloemen of verzachten, maar op tafel leggen.

Het boek is duidelijk een boek van deze tijd, gebaseerd op de nieuwste inzichten. Hechting is een centraal thema. Waar Professionele afstand vroeger erg belangrijk was, blijkt het nu juist van groot belang om je als mens te laten zien. Niets nieuws voor ons als hulpverleners,  maar fijn om dit zo op een rij te lezen. Het boek rept niet over ADHD, ODD of CD, maar spreekt over kinderen met trauma, een bepaald temperament of hoogsensitiviteit. Ik had dan ook niet verwacht dat het praten met kinderen met een ASS als een aparte categorie zou worden toegelicht, maar dat was wel het geval. De handvatten die worden genoemd bij het in gesprek gaan met kinderen met een ASS (een empathische houding, contact van mens tot mens, met extra heldere communicatie en het nakomen van afspraken als hulpverlener), gelden net zo goed voor kinderen met hechtingsproblemen.

Problemen in de hechting en de daarmee samenhangende moeite van kinderen om volwassenen te vertrouwen, komen in het hele boek geregeld aan de orde,  waardoor hechting een handige kapstok wordt om verder aan te bouwen.

Het boek is gemakkelijk te lezen. Veel van wat in het boek besproken wordt, is bekende kost voor ons, maar juist dat het allemaal bij elkaar staat en heldere uitleg geeft over het hoe en waarom, geeft fijne handvatten. Als voorbereiding op een ingewikkeld gesprek, bieden de omschreven gesprekscirkels (doel van het gesprek , veiligheid en verantwoordelijkheid) een handig hulpmiddel en is het fijn dat ook onderwerpen als de zorg voor jezelf en de ingewikkeldheid van werken aan veiligheid aan bod komen.

Door het hele boek, en vooral ook in de dialogen, is het begrip voor het kind,  het serieus nemen en informeren van het kind en het respect voor de ouders, verweven. Het boek lijkt me zo, vol vertrouwen, aan de hand mee te nemen naar een wereld met minder kindermishandeling.  Schetsen de genoemde voorbeelden teveel een ideaalbeeld? Vraag ik me daarbij af. Misschien,  maar belangrijker is dat we, al is het maar klein, er oprecht willen zijn voor een kind,  met al zijn bagage en overlevingsstrategieen.

Het boek sluit met het citaat van ervaringsdeskundige Kim, die ik daar heel goed in vind passen: "Vergeet nooit wat een vriendelijk gezicht,  een aai over de bol, een duwtje in de rug kunnen betekenen voor een kind. Dankzij die mensen kan ik nu nog staan."

auteur: Marike van Gemert

Wil je het boek bestellen? Klik hier


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk