home
      

Hoe vinden pleegouders dat we het doen?

Best wel goed eigenlijk blijkt uit de 4e quickscan

Pleegzorg Parlan heeft in samenwerking met Pleegouderraad (POR) vlak voor de jaarwisseling jaar een digitale enquête gestuurd naar onze pleeggezinnen. Van de 562 verstuurde enquêtes zijn er 186 ingevuld. Dat is precies een derde. Voor een enquête als deze is dat een bijzonder mooie opkomst (rond de 20% geldt als normaal) en meer dan vorig jaar  Het aantal antwoorden is genoeg om conclusies te trekken.
  • Het gemiddelde totaal cijfer dat pleegouders geven voor tevredenheid is 7,2; even hoog als in 2017.
  • Voor onze ondersteuning aan de pleegouders is het gemiddelde cijfer 7,5 (2017: 7,3)
  • Hoe wij pleegouders op de hoogte houden vinden pleegouders een 6,7 waard (7,3)
  • Hoe wij het pleegkind ondersteunen waarderen pleegouders met een 7,4 (7,4)
  • Voor onze snelheid is het gemiddelde cijfer 7,0 (6,9).
  • De tevredenheid met de POR is een 6,5 (6,8)
Wat opvalt is dat pleegouders verschillend oordelen. Anders gezegd: voor dezelfde vragen geven sommige pleegouders een 1 terwijl anderen ons een 10 geven. En alles daartussen in. De pleegouders zijn dit keer wel minder extreem in hun beoordelingen.
 
Ruim 50 pleegouders maakten gebruik van de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Zowel positieve opmerkingen als mooie verbetersuggesties. Uiteraard zijn deze opmerkingen belangrijke input voor verbeteringen. Een aantaal pleegouders maakte gebruik van de mogelijkheid tot een gesprek. Die gesprekken hebben plaatsgevonden.

 

Pleegzorg Parlan gaat  binnenkort samen met de POR de resultaten nader analyseren en op zoek naar concrete verbeteracties.

Meer informatie volgt.
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk