home
      

Resultaten verbetertafel crisispleegzorg omgezet in nieuwe werkwijze

Naar aanleiding van geluiden van ouders, opdrachtgevers (wijkteam, de jeugd&gezinsbeschermer), pleegzorgbegeleiders en sommige pleegouders over dat onze crisispleegzorg op sommige aspecten niet voldoet, hebben we actie ondernomen. 
 
In het voorjaar van 2018 werden, onder leiding van Meggelien de Weijer, senior beleidsadviseur pleegzorg, crisispleegouders opgeroepen mee te denken over wat er aan crisispleegzorg verbeterd kan worden. Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd. Daar is informatie opgehaald en zijn speerpunten ter verbetering benoemd waarna een verbeterplan is opgesteld. De nieuwe manier van werken is inmiddels vastgesteld. 
 
De crisispleegouders die deelnamen aan de verbetertafel zijn geïnformeerd, het management is akkoord net als de Pleegouderraad. Kortom, we zijn zover dat we kunnen starten met de ombouw. Wat verandert er:
  • Er zijn zes crisispleegzorgbegeleiders aangesteld die crisispleegouders in drie regio's van Parlan gaan begeleiden. De pleegzorgbegeleiders hebben hiervoor zelf gekozen. 
  • De crisispleegzorgbegeleiders krijgen uren die zij specifiek voor de crisispleegzorg kunnen inzetten.
  • Er kan voortaan binnen vijf dagen een afstemmingsgesprek plaatsvinden (indien mogelijk) met alle betrokkenen.

We kunnen op deze manier beter anticiperen op veranderingen en we kunnen gemakkelijker meebewegen met vragen, ook die van de opdrachtgevers. Onze medewerkers kunnen zich specialiseren in crisispleegzorg. Daarnaast gaan ze samenwerken met Ambulante Spoed Hulp (ASH)

We gaan er van uit dat we op deze manier de kwaliteit van de begeleiding en die van de crisispleegzorg verbeteren. 
 
Sommige pleeggezinnen krijgen een nieuwe pleegzorgbegeleider. En dat kan, na een jarenlange samenwerking, moeilijk zijn. Ook pleegzorgbegeleiders hebben het hier moeilijk mee. We begrijpen dat. We hopen op medewerking om samen verder te bouwen aan goede zorg.
 
Op 14 maart organiseert Parlan voor crisispleegouders en crisispleegzorgbegeleiders een avond als start van de nieuwe werkwijze. 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk