Thema-avond over hechting voor pleeggezinnen
home
      

Thema-avond over hechting

Binnen pleegzorg wordt veel gesproken over hechting. Dat is niet voor niets. Pleegzorg gaat altijd over hechting en soms over hechtingsstoornissen. Met name dat laatste kan veel van pleegouders vragen. Het gedrag van je pleegkind kan op hele subtiele manieren onder je huid kruipen en dat is soms erg vermoeiend.

Suzan Terweij verzorgt de presentatie van deze thema-avond. Zij heeft veel kennis van en ervaring met hechting.
Suzan is GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut en Hoofd Behandeling.

Hechting is een belangrijk thema voor pleegouders. Bij vrijwel alle pleegkinderen is er sprake van onveilige hechting. Het feit dat zij niet meer bij de eigen ouder(s) wonen geeft daar vaak ook al voldoende aanleiding toe. Vaak wil je als pleegouder graag liefde, warmte en veiligheid geven aan je pleegkind.  Maar veel pleegkinderen weten zich met al die liefde en nabijheid geen raad. Dat leidt tot stress en teleurstelling… wat weer allerlei negatieve reacties van zowel pleegouder als pleegkind tot gevolg kan hebben. Het gedrag van een pleegkind kan namelijk vanuit problemen rondom hechting overdreven meegaand zijn. Anderen zeggen juist overal ‘nee’ tegen en doen wat ze kunnen om jou weg te duwen en op afstand te houden. Het kan zelfs leiden tot agressie, het vernielen van spullen of het moedwillig beschadigen van zichzelf. Het gevoel van onmacht dat je daar als pleegouder bij kunt voelen kan heel groot zijn. Want als liefde, warmte en aandacht zo’n averechts effect hebben, wat werkt dan nog wél?

Een onderwerp dat vragen oproept zoals

  • Hoe ga je hier als pleegouder mee om?
  • Hoe ontwikkelt hechting zich?
  • Is het te herstellen?
  • Etc

Suzan kan u veel vertellen over dit onderwerp, maar het is nog prettiger als zij in kan spelen op vragen die bij u als pleegouder leven. Daarom vragen wij u om, als u specifieke vragen heeft, deze vooraf door te geven aan pleegzorg@parlan.nl 
Suzan kan uw vragen / voorbeelden dan verwerken in haar verhaal, waardoor het nog meer “op maat” wordt.  Uiteraard kunt u ook die avond vragen stellen.

 

Datum 1 oktober 2019
Inloop vanaf 19.30 uur
Start  20.00 uur
Locatie Van der Lijnstraat 9 in Alkmaar
Spreker Suzan Terweij, GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut en Hoofd Behandeling.

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk