Verslag themabijeenkomst pleegouders over verslaving
home
      

Themabijeenkomst over afhankelijkheid bij Pubers

Speciaal voor pleegouders

Begin mei is het thema VERSLAVING bij pubers behandeld met medewerking van Brijder, tijdens drie bijeenkomsten in verschillende regio’s. De avonden werden door Parlan georganiseerd in samenwerking met de Pleegouderraad (POR). De drie avonden zijn goed bezocht door pleegouders met kinderen in deze doelgroep.

Brijder heeft veel expertise op het gebied van verslaving. Zij geven informatie voor (pleeg)ouders hoe een puberbrein werkt, hoe een verslaving kan ontstaan of gedragssignalen bij een (dreigende) verslaving.  Brijder geeft ook tips en handvaten hoe je als (pleeg)ouder in contact blijf met jou puberkind. Belangrijke punten zijn:

  • Toon interesse in uw kind
  • Blijf grenzen stellen
  • Choose your battles
  • Vermijd het woord verslaving

 

Ook zoekt Brijder contact met pubers zelf, ter preventie. Zij houden lezingen op scholen, in jeugd sociëteiten e.d.  Zelf noemen ze het liever AFHANKELIJKHEID, omdat kinderen in de puber leeftijd het woord verslaving liever niet willen horen.

Er zijn naast roken en alcohol nog vele andere items waaraan een puberkind verslaafd of afhankelijk kan raken. Zoals drugs, gokken of gamen. Mocht je als (pleeg)ouder, of kind, hiermee te maken krijgen kan je hulp inroepen bij de Brijder  via www.brijderjeugd.nl  of Tel: 088-3582260. Het bezoekadres is Kees Boekestraat 20, 1817 EZ in Alkmaar.

Parlan Jeugdhulp en de POR organiseren meerdere thema bijeenkomsten per jaar. Heeft u behoefte aan informatie over een thema of heeft u een idee over een thema wat u aanspreekt, laat het dan weten. Dat kan via de POR, Tel: 06-23 71 26 42 of via de mail pleegouderraad@parlan.nl

 

Klik hier voor meer informatie over de Pleegouderraad van Parlan.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk