Overzicht themabijeenkomsten pleegouders 2020
home
      

Overzicht themabijeenkomsten 2020

Wij vinden het belangrijk om u te ondersteunen bij de opvoeding van uw pleegkinderen. Naast de pleegzorgbegeleiding investeren wij in het versterken van de kracht van u als pleegouder(s). Dat doen we met behulp van trainingen, via maatwerk, maar ook door middel van themabijeenkomsten over onderwerpen die vaak bij de opvoeding van pleegkinderen terugkeren.  

In samenwerking met de Pleegouderraad hebben we voor 2020 een planning van themabijeenkomsten gemaakt. De precieze datum en locatie is nog niet duidelijk, dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers.

Heeft u een suggestie voor een thema? Laat het ons weten via pleegzorg@parlan.nl

Overzicht themabijeenkomsten 2020

Themabijeenkomst Spreker datum 2020
Een (h)echte uitdaging Inge Vandeweege 21 januari
Samenwerking ouders nader in te vullen maart
Verlies en rouw nader in te vullen mei
Trauma nader in te vullen september
Eigen kinderen nader in te vullen oktober
Sexueel gedrag / vlaggensysteem nader in te vullen november

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk