Van de Pleegouderraad Parlan
home
      

POR-taal

We geven u een kleine tussenstand waar de POR zich zoal mee bezig heeft gehouden, in willekeurige volgorde zijn dat o.a. de volgende onderwerpen:

  • Onze speerpunten doorgenomen en waar nodig bijgesteld, gericht op communicatie, service en zorg, en continuïteit
  • Communicatieplan opgesteld om de POR onder de aandacht te brengen bij de pleegouders
  • Afronding en implementeren verbetertafel Crisis pleegzorg nieuwe stijl
  • Meegedacht over de invulling van de week v.d. Pleegzorg in de regio Alkmaar
  • Betrokkenheid bij het actieplan onderzoek continuïteit pleegzorg (zoveel als mogelijk het voorkomen van een breakdown en hiermee samenhangend het afhaken van pleegouders)
  • Onderwerp klachten van pleegouders, de analyse en procedure tegen het licht gehouden
  • Zomercrisispoule – buddyproject – matching- netwerken
  • Continuïteit thema-avonden en deskundigheidsbevordering pleegouders
  • Situatie en effecten rond Transferium
  • Bijzondere Kosten, extra vergoedingen voor pleegouders

In september pakken we de draad weer op. Als u een POR vergadering wilt bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen vinden plaats op onderstaande avonden. We vragen u dit vooraf aan te geven bij de voorzitter.

Datum Tijd en locatie
Maandag 7 oktober 2019 19.30-21.30 uur, Alkmaar (Tuinkamer)
Maandag 6 januari 2020 19.30-21.30 uur, Alkmaar (Tuinkamer)
Maandag 2 maart 2020 19.30-21.30 uur, Alkmaar (Tuinkamer)
Maandag 4 mei 2020 19.30-21.30 uur, Alkmaar (Tuinkamer)
Maandag 6 juli 2020 19.30-21.30 uur, Alkmaar (Tuinkamer)

Mocht u zich als pleegouder willen inzetten om de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders te behartigen dan kan dat via de POR. Ook netwerk pleegouders zijn van harte welkom als POR lid. Dit zou zeker een mooie afspiegeling zijn van het pleegouderbestand van Parlan. U kunt contact opnemen via de voorzitter dhr. B. Meijerink tel: 06-23712642 of per email pleegouderraad@parlan.nl

Als u vooraf meer informatie wilt, zoals functie omschrijving, reglement e.d. kunt u deze vinden via de website van Parlan, www.pleegouderraadparlan.nl 

 We zien uw reacties met belangstelling tegemoet.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk