home
      

Uitslag QuickScan Pleegzorg

Afgelopen december heeft een aantal vragen beantwoord via een QuickScan. Daarin heeft u uw waardering gegeven over de ondersteuning van Parlan pleegzorg aan u als pleegouder (7,5) en ondersteuning voor uw pleegkind (7,4). Mooie cijfers. Ook over de snelheid was u best tevreden (7,0).

 
Wat minder goed gaat is de communicatie én de waardering van de Pleegouderraad (POR). Deze cijfers zijn lager dan voorgaande jaren. U heeft de bekendheid en ook de waardering van de POR beide een 6,5 gegeven. Het is een voldoende, maar daar is het wel mee gezegd. Wat ons betreft de hoogste tijd voor meer contact met onze achterban! Vandaar dat wij u deze email hebben gestuurd naar alle (netwerk-) pleegouders van Parlan. 

 

Wij willen ons graag aan u voorstellen:

Over de Pleegouderraad

De pleegouderraad bestaat uit pleegouders van Parlan. In een maandelijks overleg praten en denken wij mee over het functioneren van de pleegzorg  én het versterken van de positie van de pleegouders. Zo volgen wij financiële en organisatorische ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg en beoordelen dit vanuit de kant van de pleegouders. Ook geven wij de organisatie Parlan gevraagd en ongevraagd advies om de positie van de pleegouders te verbeteren. Dit doen wij door middel van onze Speerpunten: communicatie, service en zorg, en continuïteit. De POR is actief, kritisch en constructief.
 
Pleegouders kunnen in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de POR. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. De POR is er voor alle (netwerk-)pleegouders van Parlan.
 
Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben kunt bellen tel: 06-23 71 26 42 of een email sturen:pleegouderraad@parlan.nl
www.parlan.nl/wij-zoeken-pleegouders/pleegouderraad
 
U bent welkom op de volgende openbare vergaderingen:

  • Maandag 6 mei 2019 19.30 – 21.30 uur in de Tuinkamer in Alkmaar
  • Maandag 8 juli 2019  19.30 – 21.30 uur in de Tuinkamer in Alkmaar

 
B. Meijerink, voorzitter 
T. van den Berg, secretaris

Met enige regelmaat zal u van ons een email ontvangen met een kort berichtje wat de POR bezig houdt. Zo houden wij u op de hoogte en zijn wij bereikbaar.

 
Klik hier voor het bericht van Parlan over de Quickscan

Klik hier voor de wesbsite pagina van de Pleegouderraad

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk