home
      

Nieuwsflits, uitgave maart 2019

Van het management

Beste pleegouder(s),

Hierbij de eerste nieuwsflits van 2019, waarin veel onderwerpen die u en uw pleegkind raken, zijn opgenomen. Tussen het verschijnen van de laatste nieuwsbrief en deze bent u benaderd om mee te werken aan de Quickscan en het cliënttevredenheidsonderzoek onder pleegouders, ouders van kinderen in pleegzorg en kinderen in pleegzorg. Momenteel worden de uitkomsten omgezet in beleid en acties waar u baat bij heeft. Ook is de afgelopen tijd veel energie gestoken in het streven om de Pleegouderraad weer voltallig te krijgen, waarbij het gelukt is om drie nieuwe pleegouders enthousiast te maken voor de Pleegouderraad.

Over de nieuwsbrief zelf is, samen met de leden van de POR, afgesproken dat u in 2019 de brief frequenter gaat ontvangen met minder onderwerpen per keer. De verwachting is dat de leesbaarheid voor u met deze bijgestelde opzet vergroot wordt. De volgende uitgave zal dus beknopter zijn.

Ik wens u veel leesplezier.
Paul Marček, leidinggevende pleegzorg

Hoe tevreden bent u over ons? Pleegzorg Quickscan

Best wel goed eigenlijk, blijkt uit de vierde quickscan. Pleegzorg Parlan heeft in samenwerking met Pleegouderraad (POR) vlak voor de jaarwisseling een digitale enquête gestuurd naar onze pleeggezinnen. Van de 562 verstuurde enquêtes zijn er 186 ingevuld. Klik hier voor de resultaten van de Quickscan. Ook de Pleegouderraad heeft een reactie op de Quickscan. Klik hier voor het bericht van de Pleegouderraad.

Paul Marček en de POR zullen binnenkort samen de resultaten nader analyseren, voorstellen doen en afspraken maken over concrete verbeteracties.

Hugo Koeman, communicatieadviseur

Parlan werkt mee aan onderzoek naar breakdown: als een plaatsing voortijdig wordt afgebroken

Gedragswetenschapper Marije van der Meulen is aandachtfunctionaris voor dit project. Marije: "De ambitie is een afname van het aantal pleegouders dat uitvalt. We moeten voldoende pleegouders behouden om aan de vraag te kunnen voldoen. Immers, zonder pleegouders geen pleegzorg." Het actieteam bestaat uit pleegouder(s), pleegzorgbegeleiders, crisismedewerker(s) en een beleidsmedewerker. Lees hier meer over het onderzoek naar breakdown.

Redactie Nieuwsflits

Afscheidsinterview voorzitter Pleegouderraad Danielle

Afscheid nemen is nooit makkelijk. Vooral niet wanneer de samenwerking energie geeft. En met Danielle als voorzitter van de POR is de koers om de verbinding te versterken, centraal blijven staan, waarbij zij vanuit haar rol als voorzitter op een hele heldere en elegante wijze bruggen heeft gebouwd. Namens Parlan pleegzorg: hartelijk dank voor je inzet voor het belang van alle pleegouders.Lees hier het afscheidsinterview met Danielle.

Paul Marček, leidinggevende pleegzorg

Van de Pleegouderraad

De POR heeft samen met Parlan een Buddy project opgezet. Er komen heel veel dingen op je af als je net begint met pleegouderschap. Alles vraagt dan aandacht. Het is haast teveel.
Een Buddy kan een belangrijke steun zijn in dit proces. Een Buddy is een pleegouder met ervaring, die het hele proces al eens is doorlopen. Zijn of haar verworven ervaringen kunnen jou helpen. Dat kan door ervaringen te delen, maar ook heel praktisch door je de weg te wijzen in hulpverleningsland of je over een drempel te helpen als je ergens tegen opziet.

 • De POR verwijst u graag naar het succesverhaal van pleegouder en buddy Vera. Als het u aanspreekt en u heeft behoefte aan ondersteuning door een ervaren pleegouder kunt u contact opnemen met de Pleegouderraad. Wij helpen u graag verder. Klik hier voor het interview met pleegouder en buddy Vera.

Uitnodiging jaarvergadering POR, 26 maart

En dan ben je pleegouder…. 
Als pleegouder heb je de verantwoordelijkheid voor een kind van andere ouders. Je wilt je pleegkind een warm thuis bieden – en de nodige bescherming. Maar de wetgeving rond pleegzorg is ingewikkeld. Daarom schreef Mariska Kramer het boek Paraplu voor Pleegouders, vol juridische en praktische tips over pleegzorg, geschreven in gewone mensentaal en met alledaagse voorbeelden. Mariska komt er deze avond alles over vertellen. De POR zal twee exemplaren verloten onder de aanwezige pleegouders. Schrijf u hier in voor de jaarvergadering of bel (088) 124 00 01.

Mevrouw T. van den Berg, secretaris Pleegouderraad

Handige flyers over pleegzorg voor medici, werkgevers en onderwijs

De Nederlandse Vereniging voor pleegouders (NvP) ontwikkelde handige flyers over pleegzorg voor medici, onderwijs en werkgevers. U kunt ze vinden op de website van Parlan, op de pagina waar de digitale pleegouder-informatiemap staat: www.parlan.nl/wij-zoeken-pleegouders/pleegouder-informatiemap/ of klik hier.

Daarnaast heeft de Nederlandse vereniging voor Pleegouders een animatiefilmpje gemaakt dat vrienden en familie van pleeggezinnen laat zien wat het betekent om voor een pleegkind te zorgen.

Redactie Nieuwsflits

De vakantie is in zicht. We zijn er op tijd bij

Zomerkamp voor jongeren in de pleegzorg

De stichting JiP (Jongeren in Pleeggezinnen) organiseert ook in 2019 weer een zomerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Het zomerkamp wordt gehouden van zondag 4 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2019 in het dorpje de Moer, nabij de Drunense Duinen in Noord-Brabant. Lees hier meer over het zomerkamp

Meest gestelde vragen over vakantie

Resultaten verbetertafel crisispleegzorg omgezet in nieuwe werkwijze

Naar aanleiding van geluiden van ouders, opdrachtgevers (wijkteam, de jeugd&gezinsbeschermer), pleegzorgbegeleiders en sommige pleegouders over dat onze crisispleegzorg op sommige aspecten niet voldoet, hebben we actie ondernomen. Er is een verbetertafel georganiseerd waar pleegouders aan deelgenomen hebben. Er is een nieuwe werkwijze vastgesteld. We gaan ervan uit dat we op deze manier de kwaliteit van de begeleiding en die van crisispleegzorg kunnen verbeteren. Wat er veranderd is, lees het hier.

Meggelien de Weijer, beleidsadviseur pleegzorg

De moeite waard om te delen

 • Pleeggrootouderdag in Noord-Holland
  Weet u dat Parlan 125 pleeggrootoudergezinnen begeleidt?
  De landelijke organisatie Stichting belangenbehartiging pleeggrootouders Nederland wil graag een pleeggrootouderdag in Noord-Holland organiseren. We gaan samen met Spirit Jeugdhulp een gesprek aan om de mogelijkheden te onderzoeken. Bent u pleeggrootouder en wilt u meedenken, mail dan naar pr.com@parlan.nl.
 • Tip van blogger pleegmama Kloek
  Als u facebook hebt, dan kent u vast pleegmama Kloek. In haar laatste blog vertelde ze over een interessant boek dat ze gelezen heeft: “Een tijdje terug was ik op een congres over hechting en daar kwam ik een waanzinnig interessant boek tegen: een help-oefenboek voor kinderen van zes tot twaalf jaar met de titel 'Wat kun je doen als je te snel boos bent'." 
 • Review film Instant Family (over pleegzorg)
  Wij vroegen ervaringsdeskundige Narita Derks (21) naar deze film te gaan en een review te schrijven. De film is gebaseerd op het leven van schrijver, regisseur en producer Sean Anders. Sean Anders bewijst met Instant Family dat een film over pleegkinderen best vrolijk kan zijn. Lees hier het review van Narita.
 • Pleegzorgwerker verwend
  Een pleegzorgouder verraste haar pleegzorgwerker tijdens de overdracht aan een nieuwe pleegzorgbegeleider in de regio. Een mooie bos bloemen, een lieve kaart en een dinerbon.  Veel te gek natuurlijk. Maar wel heel leuk!
 • Den Helder Suns nodigt Helderse pleeggezinnen uit
  Helderse pleeggezinnen mochten naar een basketbalwedstrijd van de Den Helder Suns, een eredivisieclub basketball. Het was een spannende wedstrijd met veel publiek en spektakel. Wethouder Peter de Vrij heette de pleeggezinnen van harte welkom. We ontvingen een leuke reactie van een pleeggezin: “We zijn geweest hoor. Wij hebben allen heel erg genoten!!!! De kinderen en wij zijn vol lof! De wedstrijd, de sfeer, de winst en natuurlijk de lekkernijen!!! Het zou zomaar kunnen dat we de volgende wedstrijd ook van de partij zijn. Dit was in ieder geval de vraag van de kinderen! Via deze weg dus nogmaals dank voor de fijne avond, het was top!! Prima initiatief!!!”
  Parlan is partner van Suns assist waar jongeren die hulp krijgen bij Parlan worden ingezet om te helpen bij de organisatie. Bij thuis- en uitwedstrijden gaan ze mee en helpen ze bij de kassa, bij de ingang, bij het opruimen en dergelijke. Ook voor jongeren uit de pleegzorg die vastlopen in hun leven, is deelname aan Suns assist mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw pleegzorgbegeleider.
Redactie Nieuwsflits
 

Heeft u tips en suggesties voor de volgende nieuwsflits of wilt u laten weten wat u leuk vindt om te lezen, mail dan naar pr.com@parlan.nl

Meer informatie over pleegzorg vindt u op www.pleegzorgparlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk