Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis
home
      

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Dit crisisfonds helpt de kinderen met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt.

 
​Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen. Dit crisisfonds helpt de kinderen met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. En ze ook even onbekommerd met elkaar kunnen spelen, zichzelf kunnen vermaken, kunnen leren of fijn contact kunnen hebben met vriendjes en vriendinnetjes.
 

Over welke kinderen hebben we het dan?

Voor kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting. En dan m.n. de kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg.

  Wie kan een aanvraag doen bij het crisisfonds?

  Hulpverleners die SKJ geregistreerd zijn of werkzaam in de opvang of AZC.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Het crisisfonds richt zich op noodzakelijke spullen in deze crisissituatie. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar.
  • Maximaal € 50,- per kind,
  • € 100,- per gezin of
  • € 250,- per leefgroep

  De vouchers kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan:

  • Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden.
  • Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten).
  • Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat het het kind helpt in de crisissituatie.

  Hoe komt het aangevraagde bij de kinderen?

  De hulpverlener ontvangt de voucher per mail en plaatst in overleg met het gezin de bestelling.
  Overleg met uw hulpverlener zodat hij of zij een aanvraag kan indienen om het financieel mogelijk te maken.
   

   


  Parlan
  Van der Lijnstraat 9
  1817 EH Alkmaar
  T: 088 124 00 00
  E: contact@parlan.nl
  Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk