Welke jongeren willen met hun (pleeg)broer of (pleeg)zus meewerken aan een nieuw boek over broers en zussen?
home
      

Welke jongeren willen met hun (pleeg)broer of (pleeg)zus meewerken aan een nieuw boek over broers en zussen?

De vraag die centraal staat is: Hoe is het om samen op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis.

Kinderpostzegels Nederlands en het Oranjefonds hebben een subsidie toegekend voor het maken van een boek over broers en zussen in adoptie- en pleeggezinnen, met speciale aandacht voor de eigen kinderen van pleegouders/gezinshuisouders. In dit boek laten Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra en fotograaf Lilian van Rooij de stem horen van jongeren die samen opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis. Natuurlijk krijgen de jongeren het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en bovendien ontvangen ze hun foto in een lijstje. Ook ontvangen de jongeren en de pleegouders/gezinshuisouders een uitnodiging als er een boekpresentatie plaatsvindt.

Wil je als pleegouder/gezinshuisouder, als eigen kind van pleegouders of als pleegjongere meer weten of je opgeven? Laat het weten, dan brengen wij je in contact met de schrijver Femmie Juffer. 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk