De jongerenraad van Parlan geeft adviezen voor jeugdhulp aan jongeren in coronatijd
home
      

2e corona lockdown: adviezen van onze jongerenraad

Jeugdhulp en jeugd-ggz gaan door 

Om de verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Nederland is vanaf dinsdag 15 december tot en met tenminste dinsdag 19 januari in lockdown. Gelukkig kan de jeugdhulp en jeugdbescherming aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in de verschillende vormen (zo goed als mogelijk is) doorgaan.

De jongerenraad geeft ons belangrijke adviezen mee:

De jongerenraad van Parlan Jeugdhulp

 

 

 

 

 

 

Boven alles vinden wij het belangrijk dat jullie ons vragen wat wij nodig hebben

 • Denk aan onze gemoedstoestand. Veel jongeren worstelen met depressieve gevoelens en eenzaamheid en hebben de neiging zich dan bijvoorbeeld terug te trekken.
 • Als een jongere niet van de groep mag, kijk dan actief naar alternatieven voor contact. Vraag met wie de jongere contact wil.
 • Zorg dat we iets om handen hebben nu er zo veel wegvalt. Iets te knutselen (mandala’s kleuren, dingen voor kerst), bakken/koken, tijdschriften, spelletjes en puzzels.
 • We zijn in deze tijd veel meer afhankelijk van digitale middelen, zorg dat deze beschikbaar zijn of help ons om eraan te komen (Stichting Kinderhulp sponsort bijvoorbeeld laptops)
 • Velen van ons raken hun bijbaan kwijt. Heb oog voor financiële tekorten en help met solliciteren
 • Zoek naar mogelijkheden voor ons om bezoek te ontvangen
 • Respecteer de “eigen ruimte”, helemaal als er veel binnen gebleven moet worden. Laat ons even alleen buiten zijn als daar behoefte aan is.
 • Maak voor iedereen een klein persoonlijk plan voor tijdens lock down (wat helpt je, wat niet, wat heb je nodig)
 • Spoor jongeren aan mee te doen aan online activiteiten, we moeten soms een drempel over omdat we het spannend vinden.
 • De feestdagen zijn lastige dagen voor ons. Heb daar oog voor, zet die extra stap iets te organiseren
 • Zorg dat duidelijk is welke hulpverleners wel/niet beschikbaar zijn​​​​​​​.

Behouden ervaringen uit vorige lockdown 

 • Nazorg: een jongere die net vertrokken was mocht 1x per week terug om op de groep te eten
 • Organiseer activiteiten
 • Voer meer persoonlijke gesprekken
 • Ruimte voor een huisdier (mag meestal niet op de groep, nu iets flexibeler)

Idee van jongerenraad

 • Maak samen met jongerenraad en ervaringsdeskundigen een plan om buddy te zijn voor jongeren in jeugdhulp.

Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek van Jeugdwelzijnsberaad en Nederlands Jeugdinstituut nog steeds relevant (zoals eenzaamheid, bezoekregelingen, meepraten bij bedenken maatregelen).


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk