jongerenloopbaancentrum Voor-Werk
home
      

Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk

In Heerhugowaard staat Voor-Werk. Dit jongerenloopbaan-centrum bereidt jongeren tot 12-23 jaar met een dagelijks individueel programma voor op opleiding, stage of werk.

Vaardigheden die nodig zijn voor een werkplek

  • Iedere jongere volgt een eigen programma, waarin keuzes gemaakt worden uit verschillende werkervaringsplekken, sport, training en vorming. Binnen een veilige omgeving doen jongeren ervaring op als werknemer. Zij leren de eerste  vaardigheden die nodig zijn op een werkplek: Op tijd komen, afspraken maken, klus doen, samenwerken. Als werkervaringsplekken bieden we koken/bakken, schilderen, timmerwerk, lassen, rijwiel herstellen, hovenierwerkzaamheden, schoonmaken en receptie.
  • In dagelijkse sportactiviteiten leren jongeren samen te werken, rekening te houden met anderen, door te zetten en zich aan de regels te houden. Sport draagt bij aan zelfvertrouwen, zelf oplossend vermogen en het verminderen van angstige en depressieve gevoelens.
  • Bij training en vorming ligt het accent op kennisoverdracht en oefenen van vaardigheden.
  • Onderwijs wordt geboden naar behoefte van de jongeren en als voorbereiding op vervolg onderwijs. Voorbeelden van trainingsactiviteiten zijn: Werk- en stage training (motivatie brief, opstellen CV, maken portfolio, sollicitatie gesprekken), SocialeVaardigheden, vergroten zelfbewustzijn.
     

Eigen trajectbegeleider

Iedere deelnemer heeft bij Voor-Werk een eigen trajectbegeleider, die persoonlijke begeleiding geeft vanaf instroom tot uitstroom en ook daarna.
 

Doelgroep

Jongeren van 12 jaar tot 23 jaar, die geen aansluiting hebben bij onderwijs. Jongeren met weinig motivatie worden actief benaderd.
 

Informatie en aanmelding

Stel vragen over mogelijkheden van Voor-Werk aan leidinggevende paul.kok@parlan.nl of 06 29 06 99 01

Voor-Werk, De Vork 20, 1704 BX Heerhugowaard
06 46 76 42 88 of voorwerk@parlan.nl
 
Kijk voor informatie over aanmelden op www.aanmeldenbijparlan.nl

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk