Verblijf en Behandeling Jeugd en Opvoedhulp
home
      

Verblijf & Behandeling Jeugd & Opvoedhulp

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en de problemen zijn ook te ingewikkeld voor een verblijf in een pleeggezin of gezinshuis, dan hebben wij huizen waarin (een deel van) de opvoedtaken van de ouders worden waargenomen.

Voor wie

Verblijf & Behandeling Jeugd & Opvoedhulp is bedoeld voor kinderen die problemen hebben op het gebied van wonen, dagbesteding en vrije tijd. Zij begeven zich in onveilige situaties, hebben psychische problemen, problemen in de omgang met anderen en praktische problemen zoals schulden en verslaving. Daarbij lukt het de ouders en de mensen in de omgeving niet om het kind goed op te voeden. Deze hulpvorm is alleen zinvol als zowel kind als ouders hier positief tegenover staan.

Het resultaat

De problemen van het kind zijn zo veel minder geworden dat terugkeer naar huis, wonen in een pleeggezin of gezinshuis of (begeleid) zelfstandig wonen mogelijk is. Daarnaast zijn de ouders weer in staat om hun taak als opvoeder op zich te nemen. Ook gaat het kind naar school/dagbesteding, weet hij zijn vrije tijd goed in te vullen en heeft hij positieve vriendschappen.

De aanpak

We beginnen met een onderzoek naar wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen. Daarna stellen we samen met het kind en de ouders een plan op waarin staat wat de doelen zijn en hoe we die gaan bereiken. De hulp bestaat onder andere uit de dagelijkse opvoeding en verzorging en het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. Zo nodig worden ook Ambulante Jeugd & Opvoedhulp, Ambulante Therapeutische Gezinsbehandeling of Ambulante Jeugd GGZ ingezet, eventueel aangevuld met ondersteuning door andere organisaties. Het onderwijs is een voorwaarde voor succes in het proces. In het kader van ‘1 kind, 1 gezin, 1 plan’ werken wij intensief samen met alle betrokkenen.

Waar en door wie

De behandeling vindt plaats in en vanuit onze huizen (en indien mogelijk ook thuis of op school). Kinderen tot 12 jaar verblijven in ons huis in Grootebroek. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen gebruikmaken van uitwijkhuizen in Alkmaar en Heerhugowaard. De pedagogisch medewerkers Verblijf & Behandeling Jeugd & Opvoedhulp krijgen ondersteuning van een gedragswetenschapper.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk