Verblijf en behandeling Pleegzorg
home
      

Verblijf & Behandeling Pleegzorg

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, biedt Pleegzorg een woonplek in een gezin waarin hij veilig is, zich thuis voelt en zich positief kan ontwikkelen. Het kind woont de hele week of een paar dagen in het pleeggezin (en de rest van de week bij zijn ouders). Vaak neemt een gezin uit de omgeving van het kind de rol van pleeggezin op zich. Daarnaast heeft Parlan eigen pleegouders. In beide gevallen zorgen onze medewerkers Pleegzorg voor ondersteuning.

Voor wie

Pleegzorg is bedoeld voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Als het goed is voor het kind (en het kind en de pleegouders willen het ook), kan hij na zijn 18e bij het pleeggezin blijven wonen.
Problemen in de thuissituatie hebben voor de kinderen in pleeggezinnen soms invloed gehad op hun lichamelijke en sociale ontwikkeling. Ook kunnen er zich problemen voordoen met denken, taal, bewustzijn, geheugen, waarnemen, aandacht en concentratie. De problemen kunnen per kind verschillen en ook heeft het ene kind er meer last van dan de andere. Daarom wordt ook pleegzorg op maat ingezet.

Het resultaat

Met Pleegzorg groeit een kind op in een omgeving waarin hij zich veilig kan ontwikkelen.

De aanpak

Als een kind in een pleeggezin gaat wonen, doen we er samen met de ouders, van alles aan om er voor te zorgen dat een kind weer thuis kan gaan wonen. Soms blijkt dit toch niet de goede woonplek voor het kind. Binnen 6 maanden nadat het kind in een pleeggezin gaat wonen nemen we samen met alle betrokkenen een besluit: gaat het kind weer thuis wonen of ligt de toekomst van het kind in het pleeggezin? Als teruggaan naar huis mogelijk is wordt dit door pleegzorg medewerkers verder begeleid. Zo niet, dan biedt pleegzorg een veilige opvoedsituatie tot aan het bereiken van de volwassen leeftijd.

Als mensen uit de omgeving van het kind (familie, vrienden, kennissen) pleegouder willen worden, onderzoeken wij of dit een goede plek is voor het kind en richten wij ons op een goede samenwerking tussen de ouders, de pleegouders, het kind en de andere betrokkenen.

Als er geen gezin te vinden is in de omgeving van het kind, heeft Parlan eigen pleeggezinnen. Bij het zoeken naar een pleeggezin dat past bij een kind, kijken we goed naar wat hij nodig heeft en wat het pleeggezin kan bieden. We noemen dit ‘matchen’. Een goede match en goede begeleiding van het kind, de ouders en de pleegouders dragen er toe bij dat een kind zich positief kan ontwikkelen en in het pleeggezin kan blijven wonen. De pleegzorg begeleider stuurt en ondersteunt dit proces.

Waar en door wie

Een kind gaat wonen in een pleeggezin in ons werkgebied (Noord-Holland). Alleen als het voor het kind beter is, kijken we verder dan Noord-Holland. De pleegouder zorgt voor de opvoeding, daarbij ondersteund door een pleegzorg begeleider en een gedragswetenschapper.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.
 


 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk