Bovenregionale voorzieningen Parlan
home
      

Bovenregionale voorzieningen Parlan

Vanuit Specialistisch Behandelcentrum De Vork bieden wij jeugd en opvoedhulp aan jongeren vanaf 12 jaar uit heel Noord-Holland noord. Het centrum heeft een bovenregionale functie. Dit betekent dat hier behandeling geleverd wordt die elders niet door Parlan geleverd kan worden.

De activiteiten van de bovenregionale voorzieningen

 • Diagnostisch onderzoek
 • Daghulp 12+
 • Therapeutische Gezinsbehandeling
  - Relationele Gezinstherapie
  - Therapeutische Gezinsbegeleiding
  - Systeembehandeling
 • Verblijf en Behandeling
  - Kleinschalig wonen (jeugdzorgplus) voor regio IJmond en Zuid-Kennemerland
  - Crisishulp
  - Kamertraining
 • Jeugdhulp en Arbeidstoeleiding
 • Polikliniek Heerhugowaard (ambulante GGZ behandeling van de Praktijk)

Aanmelden
De gemeente organiseert de aanmelding rond jeugdhulp.
NB. Voor jongeren die aangewezen zijn op jeugdzorg plus geldt dat er een door de rechter afgegeven machtiging gesloten jeugdzorg beschikbaar moet zijn. Aanmelding verloopt via de Jeugd- en gezinsbeschermers.
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk