Adressen regio IJmond
home
      

Bereikbaarheid in regio IJmond

Regiokantoor
Richard Holkade 10, Haarlem
T. 088 124 00 00
 

Voor meer informatie over jeugdhulp en jeugd ggz bij Parlan
Toegang Parlan

088 124 00 02
toegang@parlan.nl

 

Integrale Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. (088) 124 13 04
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Integrale ambulante jeugdhulp /
Gezinsondersteuning

Karin de Beus
Tel. (088) 124 02 91
karin.de.beus@parlan.nl

 

Daghulp 
Jasper van Someren

(06) 50 00 79 71
jasper.van.someren@parlan.nl
 

Pleegzorg 
Marijke Roest
M. 06 25 77 28 02
Marijke.Roest@parlan.nl


Gezinshuizen
Willem Vernooijs
M. 06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

 

Kleinschalige woonvoorziening (jeugdzorgplus)
Ellen van Emmerik
06 51 27 86 91 
ellen.van.emmerik@parlan.nl
P/A De Vork, Heerhugowaard

 

Directeur regio Kop van NH, IJmond
Zuid-Kennemerland, pleegzorg en gezinshuizen

Elsbeth Koek
M. 06 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl
 

Bestuurssecretariaat
Tel. 088-124 00 00
bestuurssecretariaat@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk